Välkommen till trygghetsprat 12 oktober

Känner du dig otrygg? Nu fortsätter vi vårt arbete med fler trygga vuxna! På torsdag 12 oktober är du varmt välkommen till Kampenhof för att prata trygghet.

En grupp glada män och kvinnor står framför glasburen vid Kampenhof, det är somrigt ute

Välkommen att prata trygghet med oss! På bilden syns Åsa Strömberg, Unni Noren, Mirza Palislamovic, Miranda Gjelseth, Viggo Von Arbin, Robert Hansson, Tony Bengtsson och Ulrika Engelbrektsson.

Uddevalla kommun och polisen har ett pågående samverkansarbete utifrån metoden Drogfria platser. Vi har tillsammans med andra aktörer som till exempel Västtrafik, Q Security och Brottsofferjouren Fyrbodal jobbat aktivt med att möta kommuninvånare på Kampenhof.

Syftet med trygghetspraten är att lyssna på våra kommuninvånares upplevelser av tryggheten i Uddevalla och vilka behov av insatser som finns.

Är du trygg?

Är du trygg i Uddevalla? Gäller det alla tider på dygnet? Finns det några platser eller områden där du känner dig otrygg?

Välkommen till Kampenhof för att ge oss din bild av tryggheten i Uddevalla! Du som är senior och pratar med oss kan också få ett par broddar på plats. Det gäller för dig som är 65 år eller äldre. Först till kvarn gäller.

Trygghetsprat den 12 oktober

Tid och plats: Trygghetsprat torsdag 12 oktober klockan 14-17, vid ”glasburen” som ligger intill Västerlånggatan.