en skiss som visar var Rimnershallen, Rimnersvallen och Rimnersbadet ligger samt vägar, och gång- och cykelväg i området

Här kan du se var gångtunneln ligger, samt alternativ gång- och cykelväg genom Rimnersområdet från vecka 40 och framåt (blå linje). (Klicka för större bild)

Gångtunnel vid Rimnersområdet stängs av vecka 44

Under vecka 44 kommer gångtunneln under riksväg 44 vid Rimnersområdet att vara avstängd för all passage. Gångtunneln öppnar som vanligt igen under vecka 45.

en gångtunnel under riksvägen, man ser gångvägen som leder ned till tunneln

Under vecka 44 stängs gångtunneln av som leder till Rimnersområdet.

Det är gång- och cykelvägen från tunneln upp till Edingsvägen utanför Rimnersområdet som ska byggas färdig under veckan.

Gående och cyklister hänvisas under vecka 44 till Erik Dahlbergs gata/Hedegärdebron över riksväg 44, alternativt till Larmgatan/bron över riksväg 44.

På kartan ovan ser du var gångtunneln ligger. Du ser också en blå linje som visar alternativ gångväg och cykelväg genom Rimnersområdet från vecka 40 och framåt till projekttidens slut, juni 2024.