Vad vill du fråga en politiker?

Var med på allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde i november. Vi behöver din fråga skriftligen senast fredagen den 3 november

Onsdagen den 8 november är det dags för kommunfullmäktige. Mötet hålls på Bohusläns museum med start klockan 17.30.

En punkt på mötet kommer att vara allmänhetens frågestund. Då har du möjlighet att ställa frågor till ordföranden i nämnder och bolag, kommunalråd och partiernas gruppledare.

Har du en fråga som du vill ställa?

Då är du varmt välkommen att skicka in din fråga till kommunfullmäktiges sekreterare. Vi behöver din fråga senast fredagen den 3 november och du mejlar den till sebastian.johansson@uddevalla.se

Bra att känna till

För att vi ska få en så bra frågestund som möjligt gäller följande:

  • Frågorna får inte handla om ärenden som rör enskilda personer eller organisationer utan ska ha ett allmänt intresse.
  • Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas.
  • Din fråga ska mejlas in skriftligen till kommunfullmäktiges sekreterare senast fredagen den 3 november.
  • Frågorna ska kunna besvaras utan större utredning.
  • Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund.
  • Frågorna kan ställas till ordföranden i nämnder och bolag, kommunalråd och partiernas gruppledare.
  • Frågeställaren ska vara närvarande vid kommunfullmäktigesammanträdet när frågan besvaras.

Frågor

Kontakta kommunfullmäktiges sekreterare sebastian.johansson@uddevalla.se om du har frågor eller vill veta mer.