Rekordutbud av yrkesutbildningar genom nytt samverkansavtal

Funderar du på en yrkesutbildning för vuxna i vår? Då kan du se framemot ett större utbildningsutbud än någonsin tack vare att Uddevalla kommun, Orust kommun och Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg) har ingått ett samverkansavtal.

Brett utbud av yrkesutbildningar för vuxna - ansök nu i höst inför våren.

Ändring av Skollagen gällande planering och dimensionering av yrkesvux började gälla den 1 juli 2023. Uddevalla kommun, Orust kommun och Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg) har valt att ingå ett samverkansavtal med start 1 juli 2023.

Det nya samverkansavtalet mellan kommunerna innebär att kommuninvånarna redan i höst kan ansöka till vårens starter inom samverkansområdet och att utbudet av yrkesutbildningar är större än någonsin.

Ansökan är öppen

Här kan du se hela utbudet av yrkesutbildningar som startar våren 2024. Ansökningsperioder och sista ansökningsdag kan skilja sig åt i de olika kommunerna.

Kunskapsförbundet Väst
Orust Vuxenutbildning
Uddevalla Vuxenutbildning

Hur ansöker jag till en annan kommun?

Kick-off för ökad samverkan

I slutet av augusti samlades chefer, rektorer, administratörer, kommunikatörer och studie- och yrkesvägledare inom avtalet för att hitta gemensamma nämnare och skapa en ny väg framåt i arbetet med yrkesvux. Det blev en energifull och givande dag där många fann nya kollegor över kommungränserna.

- Starten på samarbetet med Kunskapsförbundet Väst och Orust kommuns vuxenutbildning har verkligen varit inspirerande. Kunskapsförbundet är en stor utbildare som öppnar många nya utbildningsvägar för invånare i Uddevalla. Orust är och har varit en viktig samarbetspartner till Uddevalla i många år och nu tror vi att vi kan utveckla det med nya utbildningar som vi skapar tillsammans, säger Björn Wärnberg som är verksamhetschef för Uddevalla Vuxenutbildning.

Nytt samverkansavtal

Det nya avtalet mellan Uddevalla, Orust och Kunskapsförbundet gäller yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Tillsammans ska man planera och samverka kring yrkesutbildningsutbudet utifrån vuxnas efterfrågan och behov av utbildning och arbetsmarknadens behov. Det innebär att kommuninvånare kan söka utbildningar inom samverkansområdet och få tillgång till ett bredare och mer tillgängligt utbud.

Det är fortfarande hemkommunen som utefter sin budget beslutar om man beviljar ansökan om att läsa i en annan kommun. Kommunerna kommer bevilja ansökningar i så hög grad som är möjligt.

Ändringar i skollagen

Riksdagen har beslutat om ändringar i Skollagen kring gymnasial yrkesutbildning i gymnasieskolan och komvux. Ändringarna innebär att minst 3 kommuner ska samverka kring sin planering och dimensionering av yrkesutbildningar. Syftet med ändringarna är att:

  • öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
  • underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
  • förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Här kan du läsa regeringens proposition som beslutades 16 juni 2022:
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.

Kontakt

Kontaktperson vid frågor är verksamhetschef Björn Wärnberg, bjorn.warnberg@uddevalla.se