Barn och ungdomar får ett tryggare nät genom bidrag från pedagoger i Uddevalla

Den digitala plattformen "Lajka" är ett verktyg för skolan att lära barn och ungdomar om hur de ska få en trygg vardag på nätet. En rektor och tre pedagoger från Uddevallas förskolor har nu varit med att ta fram aktiviteter för förskolans undervisning i en ny förskolemodul i verktyget.

Bild på Jeanette och Rita i förskolemiljö.

Jeanette Malmberg och Rita Svensson på Kreatörens förskola har varit med att utveckla en digital plattform kring tryggare nätvardag. Elin Högberg, Dalabergs förskola och Paula Björnstad, Ljungs-Hälle förskola, har också medverkat.

Rektor Rita Svensson och pedagogerna Jeanette Malmberg, Paula Björnstad och Elin Högberg har varit med och bidragit med material till framtagandet av en modul för förskolan i ett digitalt verktyg för trygghet på nätet.

Bakom verktyget står Prinsparets Stiftelse, som rektor Rita Svensson kom i kontakt med när hon vann pris för "Årets värdegrundsarbete" vid en skolledarkonferens förra året.

Lajkas syfte är att ge pedagoger konkreta verktyg för att undervisa barn om källkritik och nätvett. De tre pedagogerna har bidragit med flera aktiviteter riktade till förskolebarn, som blir en ny målgrupp för Lajka.

- Det är jätteroligt att vi har fått möjlighet att utveckla nya verktyg för förskolans undervisning. Med tanke på hur det digitala livet ser ut för barn idag är det viktigt att börja tidigt med källkritik och med att vara en god kompis även på nätet, säger Rita och Jeanette.