Ramnerödsskolan blir FN-skola och stärker sitt samarbete med FN-förbundet i Sverige

Ramnerödsskolan har blivit en FN-skola, vilket markerar början på ett nära och långsiktigt partnerskap med FN-förbundet i Sverige. Detta samarbete syftar till att stärka skolans profil och engagera både elever och personal i viktiga globala frågor.

Som en FN-skola kommer Ramnerödsskolan att ha tillgång till en digital portal som innehåller material och aktiviteter relaterade till mänskliga rättigheter, globala mål och FN:s arbete. Denna resurs kommer att berika undervisningen och öka medvetenheten om de utmaningar som världen står inför.

Elevrepresentanter

En av de mest spännande aspekterna av detta partnerskap är att Ramnerödsskolan kommer att ha elever som representanter för skolan. Dessa elever kommer att träffas regelbundet för att tillsammans med FN-förbundet utveckla projekt och aktiviteter som främjar globalt medborgarskap och humanitärt arbete. Det kan vara allt från att laga mat till hemlösa i hemkunskapen till att sy filtar för behövande.

Upplevelsebaserat lärande

För att leda och planera arbetet på skolan har läraren Hanna Fayad blivit utsedd till ansvarig. Hanna Fayad kommer att använda sin expertis för att utveckla upplevelsebaserat lärande på Ramnerödsskolan och säkerställa att skolan aktivt bidrar till FN-förbundets mål.

- Vi ser fram emot att arbeta nära tillsammans med FN-förbundet och att fördjupa vårt engagemang i globala frågor. Detta samarbete ger våra elever och personal möjlighet att göra en verklig skillnad i världen och förstå vikten av att arbeta för en bättre framtid, säger Hanna Fayad.

Kommande världsmedborgare

Detta partnerskap markerar en viktig milstolpe i Ramnerödsskolans engagemang för globalt medborgarskap och att främja FN:s mål. Skolan ser fram emot att göra en positiv inverkan och inspirera eleverna att bli aktiva och medvetna världsmedborgare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Fayad
Förstelärare
Ramnerödsskolan
Telefon: tel: 0522-696684
E-post: hanna.fayad@uddevalla.se