Nu flyttas en del av bryggorna vid Södra hamnen

Nu inleds ett arbete med att montera ned och flytta en del av de bryggor som ligger vid Södra hamnen. Det är en del i förberedelserna inför det kommande projektet med skredsäkring av Uddevalla. Bryggorna kommer att flyttas till kommunens båtplatser vid Rödön, där de ersätter tre äldre bryggor.

En brygga med vatten intill och det gröna huset på Junogatan

En del av bryggorna vid Södra hamnen kommer att flyttas till Rödön, som en del i förberedelserna inför det kommande projektet med skredsäkring av Uddevalla.

Flytten av bryggorna från Södra hamnen kommer att pågå fram till årsskiftet. Det innebär att kajpromenaden som startar vid gästhamnen och går via bryggorna i riktning ut mot Byfjorden kommer att stängas av från och med denna vecka.

Bryggorna byts ut på Rödön

Efter årsskiftet startar arbetet vid Rödön med att byta ut de äldre bryggorna till de nyare från Södra hamnen. Målet är att bryggorna med nummer 700, 800 och 900 på Rödön blir ersatta med bryggorna från Södra hamnen och står redo för säsongen i mitten av april 2024.

- De befintliga bryggorna på Rödön är besiktigade och så pass gamla och slitna att vi måste byta ut dem inom ett till tre år. Nu flyttar vi bryggorna från Södra hamnen till Rödön, vilket innebär att vi inte behöver köpa in helt nya bryggor till Rödön eller stå för lagringskostnader för bryggorna från Södra hamnen, säger Fredrik Bottenmark, förvaltare för fritidsbåthamnar.

Fortsatt närhet till vattnet i centrum

Flytten av bryggorna innebär att det framöver kommer att finnas något mindre antal båtplatser i gästhamnen i Uddevalla. Flytbryggan som lämnas kvar kommer att vara cirka 40 meter lång, och avslutas med en bryggplatå med bänk.

- Det kommer att finnas fortsatt möjlighet att njuta av närheten till vattnet, men möjligheten till genomgående promenad på bryggan begränsas, säger Fredrik Bottenmark.

Upphandlad entreprenör för flytten av bryggorna är TopMarine.

En man med gul jacka står vid en lång brygga

Fredrik Bottenmark, förvaltare för fritidsbåthamnar, berättar att det fortsatt kommer att finnas möjlighet att komma nära vattnet även efter att bryggorna flyttats.

en bryggplatå vid gästhamnen, man ser Riverside i bakgrunden

Gästhamnen i Uddevalla kommer att finnas kvar men med något färre båtplatser.