Det rullande luciatåget kommer till Uddevalla

Snart Lucia! Det rullande luciatåget med julpyntade traktorer som styrs av gatu- och parkavdelningen kommer att köra runt i Uddevalla även i år. Onsdag 13 december kan du se det spektakulära tåget i centrum och andra stadsdelar under morgon och eftermiddag.

Glada luciaklädda medarbetare står framför traktorer med julbelysning

Den 13 december har du chans att se det rullande luciatåget i Uddevalla, som körs av luciaklädda medarbetare från gatu- och parkavdelningen.

Traktorerna kommer att vara pyntade med lampor, stjärngossestrut, renhorn och annat smått och gott. Inne i fordonen sitter luciaklädda medarbetare från gatu- och parkavdelningen. Luciatåget gör ett kortare stopp på Kungstorget både på morgonen och eftermiddagen.

- Vi vill sprida lite ljus och glädje i vintermörkret. Vi har fått ett väldigt positivt gensvar från allmänheten på vårt rullande luciatåg, så vi siktar på att köra det i år igen, säger Fredrik Stengavel, gatu/park driftchef.

Ungefärliga tider för luciatåget – om det inte snöar

Den tidiga morgonturen startar strax efter klockan 07.00 på onsdag 13 december från Junogatan och kör i centrum till Söder, Södra Drottninggatan, Kungstorget, Stadshuset, Kurverödsleden och åter till centrum.

Eftermiddagsturen startar cirka klockan 15.30 från Junogatan. Tåget passerar bland annat Söder, Södra Drottninggatan, Kungstorget, Äsperöd, Bleket, Dalaberg, Fasseröd och Kurveröd.

- Om det snöar den 13 december kommer traktorerna i det rullande luciatåget att behövas på annat håll för snöröjning. Men i så fall kör vi luciatåget en annan dag, säger Fredrik Stengavel.

Körschema för det rullande luciatåget onsdag morgon 13 december

Start klockan 07.00.
OBS! Tiderna är preliminära.

traktorer med julbelysning på Kungstorget med granen och folk tittar på

Rullande luciatåget på Kungstorget

Junogatan 

Göteborgsvägen 

Timmermansgatan 

Anders Knapes väg 

Nordens väg: 07:10 

Göteborgsvägen 

Parkgatan 

Södra Drottninggatan 

Södra Hamngatan 

Sankt Mikaelsgatan 

Kungstorget: 07:24. Avgång: 07:34 

Traktor med ett jättestort ljus framtill

En av de julpyntade traktorerna

Torggatan 

Kilbäcksgatan 

Skolgatan 

Lagerbergsgatan 

Bastiongatan 

Bävebäcksgatan 

Karl Gustavsgatan: 07:43 

Strömstadsvägen 

Kurverödsleden 

Varvsvägen 

Stadshuset: 08:03 

Varvsvägen 

Kurverödsleden 

Strömstadsvägen 

Bävebäcksgatan 

Bastiongatan 

Lagerbergsgatan 

Östergatan 

Agneberg: 08:22 

Sörkällegatan 

Asplundsgatan 

Åter till Junogatan cirka klockan 08:24 

OBS! Tiderna är preliminära. 

Körschema för det rullande luciatåget onsdag eftermiddag 13 december

Traktor med strut som rullar förbi Kungsgatan

Luciatåget rullar vidare

Start klockan 15.30.
OBS! Tiderna är preliminära.

Junogatan

Göteborgsvägen 

Parkgatan 

Södra Drottninggatan 

Södra Hamngatan 

Sankt Mikaelsgatan 

Kungstorget: 15:42. Avgång: 15:52 

Torggatan 

Kilbäcksgatan 

Skolgatan 

Lagerbergsgatan 

Östergatan 

Västgötavägen 

Helgonabacken 

Ådalsgatan 

Tureborgsvägen 

Timmerbergsvägen 

Dalstigen 

Österled 

Rosenhäll äldreboende: 16:10 

Österled 

Äsperödsvägen 

Sigelhultsvägen 

Österängens äldreboende 

Västgötavägen 

Kämpegatan: 16:20 

Erik Dahlbergsgatan 

Hedegatan 

Linnégatan 

Blekevägen: 16:30 

Helenedalsvägen 

Fjällvägen 

Myråsvägen 

Djupedalsvägen 

Penninggatan: 16:49 

Djupedalsvägen 

Dalabergsleden 

Hovhultsvägen 

Gånglåtsvägen: 17:00 

Fjällvägen 

Melodivägen 

Fjällvägen 

Musikvägen 

Fasserödsvägen 

Fassetorpsgatan: 17:21 

Smeddalsgatan 

Nordanvindsvägen 

Västanvindsvägen 

Kurverödsleden 

Måndagsvägen: 17:38 

Vändplan för buss på Måndagsvägen 

Måndagsvägen 

Kurverödsleden 

Lelångenvägen: 17:58 

Fjällvägen 

Boxhultsvägen 

Västanvindsvägen: 18:12 

Bidevindsvägen 

Västanvindsvägen 

Strömstadsvägen: 18:25 

Bävebäcksgatan 

Kampenhof busstation: 18:30 

Göteborgsvägen 

Asplundsgatan 

Åter till Junogatan cirka klockan 18:35 

OBS! Tiderna är preliminära.