Barn får följa rivning av byggnad på förskola

Vad gör man med trasiga fönster och vart tar handfaten vägen? Nu har den allra äldsta och tomma byggnaden på Parkens förskola börjat rivas. Rivningen följs med stort intresse av barnen på Parkens förskola, som får lära sig om återvinning och återbruk.

En man i varselkläder och bygghjälm pratar med många yngre barn som har bygghjälmar på huvudet och vinterkläder, det är snö ute

Projektledare Willy Ivarsson berättar för barnen på Parkens förskola hur rivningen av den tomma byggnaden bakom honom ska gå till.

I torsdags startade arbetet med att riva den byggnad på Parkens förskola som ligger närmast Göteborgsvägen. Den gamla byggnaden är tom, och ska tas bort för att göra plats för en ny förskola.

Följa rivningsarbetet på nära håll

Rivningen kommer att pågå till slutet av januari och i arbetet separeras byggnadens delar i olika fraktioner som exempelvis metall, trä och betong. Förskolebarnen är anmälda till Klimatdetektiverna för att lära mer om återvinning och återbruk.

- Barnen kommer att få följa rivningen på nära håll dagligen. Hur ser det ut innan förskolan rivs, och hur ser det ut efteråt? Vart tar materialet vägen och vad kan återvinnas eller återanvändas? Barnen är väldigt taggade på det här projektet, säger Lise-Lott Fjell, förskollärare och Naturvetenskap och teknikutvecklare.

Hoppas att barnen tycker det är spännande

Förskolan samarbetar med samhällsbyggnadsförvaltningen i detta projekt. Willy Ivarsson som är projektledare för rivningen säger att det är ett mycket intressant samarbete.

- Vi är jätteglada att vi kan samarbeta med förskolan. Återbruk är viktigt i dagens samhälle och det är roligt att barnen kan få lära sig om det redan i tidig ålder. De är nyfikna och har många frågor. Vi försöker svara på alla frågor de har, och hoppas att de tycker detta är spännande, säger Willy Ivarsson, projektledare samhällsbyggnad.

Är det något som är farligt?

Vart åker grindarna? Vart tar träden vägen? Kan det flytta in fåglar i den tomma byggnaden nu när det inte finns några fönster? Är det något som är farligt? Låter det mycket?

En hel del av frågorna fick Willy Ivarsson svara på innan grävmaskinen började sitt metodiska arbete med rivningen. Barnen fick också komma nära de stora maskinerna och titta på dem innan arbetet startade.

Från byggnaden ska metall återvinnas, betong blir nya fraktioner i grus, trä flisas ned och eldas upp, fönsterglas återvinns. Sedan tidigare har möblerna inne i den tomma förskolebyggnaden fått fortsatt liv på andra förskolor, liksom lekredskap som funnits ute.

Mer information om Klimatdetektiver för barn Klimatdetektiver för barn - Klimatdetektiver (esa.int)

Förstudie om framtiden

Just nu pågår en förstudie om hur området vid Parkens förskola ska utvecklas i framtiden. I förstudien ingår bland annat marken där den utrymda förskolebyggnaden vid Parkens förskola håller på att rivas. Tanken är att en ny förskola ska byggas i området. Kommunen har också beslutat att göra om detaljplanen för området.

en glad kvinna i svart jacka och en man i varselkläder och hjälm

Förskoleläraren Lise-Lott Fjell och projektledaren Willy Ivarsson samarbetar så att barnen får lära sig mer om återvinning och återbruk.

barn går förbi en stor grävmaskin

Barnen på förskolan fick titta närmare på de stora maskiner som används när den tomma förskolebyggnaden rivs.