Samarbete mellan elever och kommunen för att förbättra gång- och cykeltunnlar

Elever i årskurs tre på teknikprogrammets inriktning samhällsbyggande och miljö på Östrabogymnasiet har fått ett uppdrag av Gatu-och parkförvaltning på Uddevalla kommun att komma med förslag på belysning i fem gång- och cykeltunnlar i Uddevalla.

Person sätter upp en skylt utanför en tunnel.

Axel Mannberg sätter upp en skylt vid gång- och cykeltunneln vid Rimnersområdet.

Målet är att skapa en säker och trivsam miljö genom att utforska olika gestaltningar och belysningsalternativ. Denna innovativa samverkan mellan skola och kommun har som avsikt att främja sikt, trygghet och välbefinnande för användarna av tunnlarna.

Undersökning

Eleverna följer noggrant kommunens belysningsplan och samlar in data genom en nära interaktion med de som regelbundet använder tunnlarna. Två av dessa tunnlar ligger i närheten av Östrabogymnasiet, en på väg till Rimnersvallen, en vid Västerskolan och den femte vid Blekevägen, Norrskolan.

För att säkerställa en bred delaktighet har eleverna implementerat olika metoder för datainsamling. Skyltar med QR-koder har placerats vid tunnlarna för att förbipasserande enkelt ska kunna delta i digitala enkäter. Enkäterna sprids också aktivt via Facebook och tar endast några minuter att besvara.

 

Person sätter upp skylt utanför tunnel.

Jovana El-FHaily sätter upp skylt vid Östrabo.

Tunnelfika

För att ytterligare främja dialogen med samhället har eleverna "tunnelfika". Detta evenemang ger människor möjlighet att träffa och diskutera med eleverna som arbetar med tunnelutformningen, vilket ger en plattform för att dela idéer och feedback.

Inspirerande modell

Samarbetet mellan skola och kommun visar på hur utbildning och samhällsengagemang kan samverka för att skapa praktiska och meningsfulla förbättringar i vår närmiljö. Elevernas insatser för att öka säkerheten och trivseln i gång- och cykeltunnlarna representerar en inspirerande modell för samverkan mellan unga människor och samhället.

Länkar till undersökningarna

Trygghet i tunneln vid Västerskolan

Utveckla gångtunneln vid Rimnersvallen (Under 44:an)

GC-tunneln under Blekevägen

Enkät om Östrabotunneln under Kämpegatan

GC tunnel Östrabo 1