Höjd taxa för kommunala fritidsbåtplatser 2024

Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun beslutade i december om ny taxa för kommunens fritidsbåtsplatser. Den nya taxan träder i kraft 2024-01-01 och innebär en generell höjning med ca 15 %. Vissa platser får en större ökning på grund av en strukturell ändring av taxan.

Båtar vid Rödön

Kommunen har genomfört en ekonomisk analys som visar att den nuvarande taxan för båtplatserna inte täcker kostnaderna. Senast en höjning av taxorna för båtplatser gjordes var 2015 och konsumentprisindex har ökat kraftigt sen dess. Även en hel del förbättringar har genomförts.

– Ökade kostnader för material och tjänster gör att det nu var högst aktuellt med en taxeutveckling. Det finns också behov av större investeringar när det gäller båtplatserna vid Mollön, Gustavsberg, Ljungskile och Skeppsviken. Vårt uppdrag är att platserna ska vara självfinansierade och då är det nödvändigt med en höjning i den här storleken, meddelar Fredrik Bottenmark som förvaltar fritidsbåtshamnar.

Höjningen av taxan för de kommunala småbåtplatserna kommer att täcka behovet av större investeringar, fler besiktningar i småbåtshamnarna och andra nödvändiga insatser för att fortsatt kunna erbjuda båtplatser av god och säker kvalitet. Kommunen kommer också att påbörja ett arbete kring att kunna ge möjligheten till avfallssortering i de hamnar som har fler än 25 båtplatser. Kommunen har även gjort ett omtag kring taxans struktur för att förenkla och skapa enhetlighet oberoende av vilken småbåtshamn man väljer ha sin båt i. Nu baseras den mer på storlek av båt.

Mer info kring taxan finner ni under Regler och styrande dokument på Uddevalla.se.

Regler och styrande dokument - Uddevalla kommun

Mer info kring avfallshantering i småbåtshamn finner ni på Uddevalla.se.

Länk till Båten och hamnen - Uddevalla kommun