Nio YH-utbildningar startar hösten 2024

Vill du utbilda dig i höst? Uddevalla Yrkeshögskola erbjuder nio olika Yrkeshögskoleutbildningar som startar i augusti. Varför inte studera till Backend-utvecklare, Marin serviceingenjör eller Stödpedagog?

Glada människor sitter vid ett bord och slår ihop sina händer

Alla yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet och baseras på den efterfrågan som finns i olika branscher. Minst en fjärdedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande (LIA). Då får de studerande möjlighet att komma ut och omsätta sina teoretiska kunskaper på en arbetsplats.

Vill du studera i höst?

I höst kan du välja mellan dessa utbildningar på Uddevalla Yrkeshögskola:

Ansökan öppnar 1 februari. Läs mer om Uddevalla Yrkeshögskola