Teknikelever, Östrabo1, presenterar för Gatu- och parkförvaltningen

Elever i årskurs tre på teknikprogrammets inriktning samhällsbyggande och miljö har redovisat ett uppdrag av Gatu-och parkförvaltning på Uddevalla kommun att komma med förslag på belysning i fem gång- och cykeltunnlar i Uddevalla.

Teknikelever, Östrabo1, redovisar ett uppdrag av Gatu-och parkförvaltning i Uddevalla kommun

Med hjälp av enkäter och intervjuer har eleverna fångat upp medborgares upplevelser av tunnlarna. I torsdags presenterades förslagen på Stadshuset. Nu planerar kommunen och Uddevalla energi för genomförandet och eleverna kommer att bjudas in till ytterligare samråd. Tre tunnlar färdigställs under vårterminen och två till hösten.

För mer information, kontakta: Matilda Olausson Lusth och Marie Grice på Uddevalla Gymnasieskola