Första spadtaget för Lantmännens nya anläggning i Västra hamnen

Igår togs det första spadtaget för Lantmännens nya spannmålsanläggning som ska byggas i Västra hamnen på Fröland - Uddevallas nya industriområde med djuphamn. Lantmännens byggnad ska stå klar till skörden 2026 och blir en stor, modern och funktionell anläggning. I sammanlagt 21 silotorn och två torkar ska spannmål torkas, lagras och skeppas på export.

fyra personer står med spadar och tar ett första tag i en grushög

Första spadtaget för Lantmännens nya spannmålsanläggning i Västra hamnen togs av Mats Svensson vd Tornum Group, Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen, Elisabeth Ringdahl, chef Division lantbruk, Lantmännen och Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Spannmålsanläggningen kostar en halv miljard att bygga och beräknas ha en omsättning på upp till 100 000 ton spannmål per år och möjlighet att lagra 41 000 ton. Anläggningen börjar byggas under våren och blir större, får högre kapacitet och blir mer effektiv än Lantmännens befintliga spannmålsanläggning som ligger på Badö-Bävekajen i Uddevalla hamn.

I Västra hamnen på Fröland får Lantmännen också tillgång till en djuphamn, vilket ger förutsättningar att lasta fartyg på 30 000 ton.

Strategisk investering i västra Sverige

Under torsdagen togs det första spadtaget för Lantmännens etablering i Västra hamnen. På plats vid spadtaget var ett 50-tal inbjudna från Lantmännen, byggentreprenören Tornum, Uddevalla hamn och Uddevalla kommun.

Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen, berättade om den strategiska investeringen i Uddevalla för Lantmännen i västra Sverige. Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som har 26 spannmålsanläggningar över hela landet.

Av Lantmännens produktion av 6 miljoner ton spannmål och oljeväxter går cirka 1 miljon ton på export, och där kommer den nya anläggningen i Uddevalla att fylla en viktig roll.

Den nya anläggningen blir också en viktig pusselbit för landets livsmedelsberedskap, och är den största investeringen i spannmålsinfrastrukturen i Sverige på 40 år.

- Vi är fantastiskt glada att vara här i dag och ta det första spadtaget. Jag vet att det är mycket arbete som återstår innan det är klart. Och det är framförallt roligt för alla lantbrukare här att vi kan visa att vi stöttar det här området, vi kommer att vara kvar och vi vill utveckla våra verksamheter här, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen.

Kommun som spelar roll i svensk matproduktion

Kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson uttryckte hur viktigt det är för den areella näringen och svensk självförsörjningsgrad, men även för att det här i vårt närområde skall finnas råvaror av hög kvalitet. Han nämnde också att Uddevalla kommun sedan föregående val nu ska fokusera på närproducerade inköp.

- Det här är både roligt och viktigt för Uddevalla kommun. Vi vill ju verkligen vara en kommun som spelar roll i den svenska matproduktionen, och att Lantmännen nu inte bara stannar kvar i Uddevalla utan även satsar och utvecklar, det betyder otroligt mycket för oss, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Byggentreprenören Tornum berättade om hur den kommande anläggningen kommer att byggas av stål och betong och att torkanläggningen ska värmas med fossilfri energi. Lantmännens distrikt västra Sverige pratade om att den nya anläggningen visar en framtidstro både för lantbrukarna och bygden som helhet, och visar en långsiktighet i områdets spannmålshantering.

Bygger ut infrastruktur i Västra hamnen

Lantmännens siloanläggning byggs på en 25 000 kvadratmeter stor industritomt i Västra hamnen. Uddevalla kommun förbereder nu fler industritomter i det nya området.

Konkret handlar det om att bygga ut infrastrukturen - vägar, vatten och avlopp, el, fiber och skyfallsdiken. Detta arbete beräknas vara klart till sommaren 2025.

Det pågår också ett arbete med en detaljplan för att utöka hamnanläggningen i Västra hamnen. Detaljplanen bekostas av och tas fram i nära samarbete med Uddevalla hamn. Arbetet med detaljplanen beräknas vara klart tidigast under våren 2027.

Fakta / Lantmännens nya spannmålsanläggning

Byggtid: 2024 - 2026
Höjd: 35 meter
Antal silos: 21, med möjlighet att bygga fler vid behov
Volym, lagring totalt: 41 000 ton
Torkkapacitet: Två torkar om vardera 44 ton per timma
Beräknad omsättning: Uppemot 100 000 ton spannmål per år.
Beräknad kostnad: 500 miljoner kronor, största industriprojektet i sitt slag sedan 80-talet.
Byggherre: Tornum.

skissbild

Skissbild på hur den nya spannmålsanläggningen kommer att se ut i Västra hamnen. Illustration: Lantmännen

fem personer står på en scen inomhus

Lantmännens nya anläggning är den största investeringen i spannmålsinfrastrukturen i Sverige på 40 år. På bilden syns Anna Carlström strategisk kommunikatör Lantmännen, Mats Svensson VD Tornum Group, Magnus Kagevik vd och koncernchef Lantmännen, Martin Pettersson kommunstyrelsens ordförande och Elisabeth Ringdahl chef Division Lantbruk Lantmännen.

Utsikt över västra hamnen Fröland

Västra hamnen blir Uddevallas nya industriområde på Fröland, med tillgång till djuphamn.