Ny trafiksäker gång- och cykelväg i Hogstorp

Nu bygger kommunen en ny trafiksäker gång- och cykelväg utefter Alemyrsvägen i Hogstorp.

En bild från vägen

Nu bygger kommunen gång- och cykelväg i Hogstorp.

I måndags, 4 mars, startade kommunen byggnationen av en ny gång- och cykelbana utmed Alemyrsvägen, och förbinder på så sätt gamla E6 med Hogstorps skola.

Gång- och cykelbanan blir 3,5 meter bred och 150 meter lång utefter vägen, och skiljs från biltrafiken med en kraftig stenläggning och höjdskillnad, så kallade GCM-stöd. Stöden får svartvita reflexstolpar och hela gång- och cykelbanan kommer att få belysning.

När barnen ska korsa Alemyrsvägen för att komma in till Hogstorpsskolan så bygger vi en upphöjd gång- och cykelpassage som ett led i att sänka hastigheten på biltrafiken och ge gående och cyklister prioritet och på så sätt öka trafiksäkerheten.

Vårt projekt att bygga gång och cykelbana i Hogstorp grundar sig i ett medborgarförslag om att skapa en tryggare trafikmiljö för barnen i området.

Projektledaren Anders Löfström från kommunen förväntar sig en byggtid på två månader, och vill påpeka att kan löna sig att skicka in medborgarförslag, även om långt ifrån alla genomförs.

Har du frågor om projektet?

Kontakta projektledare Anders Löfström telefon: 0522 - 69 74 09 eller platschef Stefan Svenningsson, Markbygg, telefon: 073 - 917 17 61.