Ny undersökning om äldreomsorg - Äldres syn på kvaliteten

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en omfattande undersökning som Socialstyrelsen nu skickar ut till personer äldre än 65 år som får hemtjänst eller bor på särskilt boende. Undersökningen sträcker sig över hela landet och syftar till att kartlägga äldres uppfattningar om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Äldre kvinna på ett äldreboende med sköterska

Äldreboende i Uddevalla

Målet med undersökningen är att ge de äldre en röst i frågor som berör deras livskvalitet och välbefinnande. Syftet är dessutom att politiker och ansvariga inom kommuner och verksamheter ska få information som de kan använda för att förbättra äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Enkäten skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som antingen får hemtjänst eller bor på ett särskilt boende för äldre. Frågorna kommer att röra deras upplevelser av äldreomsorgen och kan besvaras fram till 26 maj 2024.

- Vi i kommunen hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten eftersom vi använder resultatet som kommer fram i vårt kvalitetsarbete för att bli bättre, berättar Erika Lindqvist, avdelningschef för hemtjänsten Uddevalla kommun.

Synpunkterna som kommer in från enkäten är, sedan tidigare år, i många fall konkreta önskemål som direkt tas in i verksamhetens planering.

- Tillsammans med alla chefer tar vi undersökningen på stort allvar och vill gärna öka antalet svarande i år, säger Edina Cehic, avdelningschef för vård- och omsorgsboende i centrum.

Viktig information om undersökningen:

  • Enkäterna kommer att levereras till mottagarnas postadresser i slutet av mars 2024.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Svaren kan lämnas antingen via post eller digitalt.
  • Inloggningsuppgifter för digitalt svarande tillhandahålls i posten.
  • Digitalt svarande stöder flera språk, inklusive svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, samt nord-, syd- och lulesamiska.
  • Anhöriga har möjlighet att svara på frågor som riktar sig till dem.
  • Resultaten förväntas publiceras preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024 på Socialstyrelsens webbplats.
  • Resultaten kommer att göras tillgängliga i Excelfiler och Powerpointpresentationer.
  • Personer som inte har mottagit enkäten per post vid slutet av mars, trots att de är 65 år eller äldre och erhåller hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre, uppmanas att kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefonnummer 031-730 31 80.

Läs mer: Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen

Kontaktperson: Erika Lindqvist. Erika.lindqvist@uddevalla.se 0522-69 58 13