Områden med parkeringsförbud förändras

Nu förändras områden med parkeringsförbud i och runt de centrala delarna av Uddevalla. Det innebör inga stora förändringar för dig som vill parkera, men skyltningen inom området kommer att förändras.

Skylt med parkeringsförbud

Nu justeras gränser för parkeringsförbud i Uddevalla. Det innebär inga stora förändringar för dig som vill parkera, men skyltar kommer att flyttas inom området. På bilden ser du skyltarna som anger att parkeringsförbud börjar och upphör.

Små justeringar av områden med parkeringsförbud

Från 1 mars förändrades områden med parkeringsförbud i och runt de centrala delarna av Uddevalla. Områdena delas upp i flera mindre områden och huvudleder tas bort eftersom det alltid är förbjudet att parkera på en huvudled.

För dig som vill parkera blir det ingen större förändring, utöver att området Bäckslänten-Hultebacken-Hultestigen tas bort från parkeringsförbud, och att skyltar har flyttats och bytts ut inom området.

Förändringarna syns i kartan på bilderna nedan.

Vad innebär parkeringsförbud?

I och runt de centrala delarna av Uddevalla finns områden där det är förbjudet att parkera. Sådant område markeras med en förbudsskylt där området börjar och en skylt som anger att förbudet upphör där området slutar. Inom området får du enbart parkera på anvisade parkeringsplatser som är skyltade med parkeringsmärket.

Mer information om parkering och områden med parkeringsförbud hittar du på vår sida om parkering.
Mer information om Parkering>>


Eller kontakta vår trafikingenjör Lena Ekman telefon: 0522-69 64 73, eller ring vårt Kontaktcenter.

En karta som visar upp förändring i områdets utformning.

Förändring av område med parkeringsförbud, Tureborg- Äsperöd. De prickade linjerna i kartan är de gamla områdena och det nya som gäller är markerat med blått.

Karta som visar upp förändringarna i parkeringsförbudets omfattning

Förändring av område med parkeringsförbud, Centrum. De prickade linjerna i kartan är de gamla områdena och det nya som gäller är markerat med blått.

En karta som visar förändringen i parkeringsområdets utbredning.

Förändring av område med parkeringsförbud, runt Västerskolan. De prickade linjerna i kartan är de gamla områdena och det nya som gäller är markerat med blått.