Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Ett vårtecken! På måndag 25 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter sopas övriga gång- och cykelbanor.

Sopmaskin som kör på en gata med en tegelbyggnad bakom

På måndag 25 mars börjar vi sopa upp vinterns grus.

Det kommer att vara parkeringsförbud på de gator där sopning pågår. De gator som har parkeringsförbud kommer att skyltas upp 48 timmar innan sopningen startar.

- Vi har haft en vinter med mycket snö och is, vilket innebär att vi lagt ut väldigt mycket grus på våra gator och vägar. Under vintersäsongen 2023/24 fram tills nu har vi lagt ut 2400 ton grus, jämfört med förra vintersäsongen då vi använde 1700 ton grus. Vårt mål är att allt grus ska vara upptaget innan midsommar, säger Fredrik Stengavel enhetschef gata park/drift.

Har du en fastighet? Tänk på att grus från din fastighet inte får sopas ut till gatan. Gruset ska tas omhand på den egna fastigheten.

Preliminär tidplan för upptagning av vintergrus

Område norr. Sopningen startar vecka 13, och sker i denna ordning under de följande veckorna

 1. Strömstadsvägen, Fjällvägen, Fridhem, Huvudcykelstråk mot centrum, Skogslyckan
 2. Fasseröd, Unneröd, Hovhult
 3. Kurveröd
 4. Hogstorp, Källdal, Kissleberg
 5. Ljungskile
 6. Bleket, Jacobsberg, Elseberg
 7. Helenedal, Dalaberg, Vännerberg

Område syd. Sopningen startar vecka 13, och sker i denna ordning under de följande veckorna

 1. Centrum, Kampenhof, Huvudcykelstråk mot centrum
 2. Lane Fagerhult, Kyrkbyn, Kuröd
 3. Walkeskroken, Söder
 4. Bohusgården, Kapelle
 5. Gustavsberg, Lindesnäs, Göteborgsvägen
 6. Östrabo
 7. Äsperöd, Tureborg

Prioriteringsordning inom respektive område är

 1. Större cykelstråk
 2. Övriga gång och cykelbanor
 3. Gator och vägar

Här är det parkeringsförbud

Vecka 15
Onsdag: Packhusgatan, Timmermansgatan, Sunnerödsvägen, Lagmansgatan, Mariebergsvägen
Fredag: Hålgjutegatan, Anders Knapes väg, Föreningsgatan, Bangatan

Vecka 16
Onsdag: Valhallavägen, Walkeskroken, Kaparegatan

Vecka 17
Onsdag: Jakobsbergsgatan, Elsebergsgatan, Fredriksbergsgatan, Skolgatan
Fredag: Vesslevägen, Bävergiljan, Älgstigen

Vecka 18
Fredag: Bragevägen, Hallbergsgatan, Smörbräckevägen, Majgatan, Helgonabacken, Hattmakaregatan, Snickaregatan, Muraregatan, Skepparevägen.

Vecka 19
Onsdag: Brattgatan, Karl Gustavsgatan, Jarlsgatan, Östra samt Västra Järnvägsgatan, Strömstadsvägen Öst

Vecka 20
Onsdag: Majorsgatan, Idunavägen, Storgatan, Floragatan
Fredag: Strömstadsvägen Väst, Stjärngatan, Anngretebergsgatan, Underåsgatan, Torggatan