Uddevalla kommun går mot ännu snabbare helt automatiska beslut!

Uddevalla kommun fortsätter sin digitala resa! Idag togs ett viktigt steg på vägen, nu har vi gett tekniken formell tillåtelse att fatta beslut automatiskt. Det öppnar vägen för att du som bor och verkar i Uddevalla kan få vissa typer av beslut från kommunen helt automatiskt, med vändande e-post framöver!

Beslutet som togs i samhällsbyggnadsnämnden idag ger tekniken rätt att framöver fatta beslut i vissa utpekade ärenden inom bygg. Det är ett viktigt steg mot att få till automatiska beslut. Med automatiska beslut kommer du som ansöker att få besked i ditt ärende med vändande e-post. Du kan direkt få ett beslut tillbaka, eller ett meddelande om vad du eventuellt missat att skicka med.

"Ett historiskt beslut"

"Det är ett historiskt beslut som samhällsbyggnadsnämnden har fattat idag och vi är förstås stolta och förväntansfulla inför nästa steg", berättar Mattias Forseng som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och har varit med och tagit beslutet idag. "Ja, nu kommer vi gå vidare och se över vilka typer av beslut vi kan automatisera så uddevallaborna kan få ännu snabbare beslut" säger samhällsbyggnads förvaltningschef Maria Jacobsson.

"Förhoppningsvis kan vi komma i gång i vår"

Parallellt jobbar samhällsbyggnad med att ta fram tekniken som behövs för att börja testa automatiska beslut i enkla ärendetyper.

"Nu har vi en av pusselbitarna på plats, det känns spännande att vi lyckats komma så långt i arbetet", säger Therese Johansson, enhetschef på bygglov och administration. "Förhoppningsvis kan vi komma i gång redan nu i vår med automatiska beslut i någon typ av byggärende. I framtiden kan våra handläggare fokusera på de ärenden som är mer komplicerade och kräver bedömningar, där behovet av deras kompetens är större."

Vad är automatiska beslut?

Automatiska beslut är när ett ärende kan analyseras och beslut kan fattas helt automatiskt, utan att någon människa är inblandad. Automatiska beslut kan införas i ärenden som inte kräver någon mänsklig bedömning utan styrs helt av tydliga regler.

Automatiska beslut har funnits längre inom statliga myndigheter som Försäkringskassan, men numera finns möjligheten även för kommuner att införa automatiska beslut.

Fördelen med automatiska beslut är att du som söker kan få besked och starta ditt projekt direkt om du har rätt förutsättningar och har skickat in allt som krävs.

Politiker och tjänstemän står runt ett bord och skålar i cider

Samhällsbyggnadsnämndens politiker och tjänstemän skålar i cider efter att ha fattat ett historiskt och viktigt beslut för att ta arbetet med automatiska beslut vidare

Jenny och Therese står i podiet framför politiker

Jenny Pettersson, projektledare för företagsspåret och Therese Johansson enhetschef för bygglov och administration föredrar ärendet för samhällsbyggnadsnämndens politiker