Ställ en fråga till politiker i kommunen

Inför det kommande Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april på Bohusläns museum, uppmanas invånare att delta i den allmänna frågestunden.

person som räcker upp handen

Detta är ett tillfälle för medborgare att direkt ställa frågor till politiska företrädare, inklusive ordföranden och vice ordförande i nämnder och bolag samt kommunalråd.

Har du en fråga som du vill ställa?

För att delta i frågestunden måste frågor skickas in skriftligen senast den 5 april till kommunfullmäktiges sekreterare, Fredrick Gothberg, via e-post på fredrick.gothberg@uddevalla.se. 

Bra att känna till

Det är viktigt att notera att följande riktlinjer måste följas för att frågorna ska tas upp under frågestunden:

  • Frågor ska ha ett allmänt intresse och inte handla om enskilda personer eller organisationer.
  • Frågor bör vara möjliga att besvara utan större utredning.
  • Endast en fråga per frågeställare kommer att behandlas vid varje frågestund.
  • Frågorna måste inkomma senast fem dagar före sammanträdet.
  • Endast frågor inom den kommunala kompetensen kommer att behandlas.
  • Frågeställaren måste vara närvarande vid sammanträdet för att få sin fråga besvarad.

Eventuella tveksamheter kring frågornas lämplighet kommer att avgöras av kommunfullmäktiges ordförande.

Ytterligare information

För mer information eller eventuella frågor, kontakta kommunfullmäktiges sekreterare på ovan angivna e-postadress.