Uddevalla kommun får 40 miljoner från sina kommunala bolag

Den politiska majoriteten har beslutat att de kommunalägda bolagen i Uddevalla ska dela med sig av sin vinst till Uddevalla kommun. Nu kommer Uddevalla kommun att få ett tillskott på 40 miljoner som kan användas där de behövs som mest - inom vård, skola och omsorg.

flygbild över centrum med Kungstorget och Bäveån och i fjärran syns Uddevallabron och Byfjorden

Uddevalla kommun får ett tillskott på 40 miljoner från de kommunala bolagen.

På moderbolaget Uddevalla Utvecklings AB årsstämma 22 mars godkände styrelsen ett förslag om att 40 miljoner kronor tas från moderföretagets resurser. Pengarna kommer att överföras till Uddevalla kommun och räknas in i kommunens budget.

Nytt aktivt arbetssätt

Moderbolagets styrelse har nu ett nytt aktivt arbetssätt som innebär att moderbolaget tar beslut om vinstuttag och fördelar vinsten till de behov som finns i kommunen eller till framtida kommunala satsningar. Tidigare har man låtit bolagen själva hantera sina vinster.

- Vi vill inte ta ut mer pengar än att bolagen fortfarande klarar av att göra de investeringar som de önskar. Men vi månar om kommunens kärnverksamheter och pengarna behövs nu när det är ekonomiskt svåra tider. Alternativet är att börja skära i kommunens verksamheter eller höja skatten, och det vill vi inte, säger Christer Hasslebäck, ordförande i styrelsen för Uddevalla Utvecklings AB.

Första gången överföring av vinst sker

Det är allra första gången överföring av vinst från de kommunala bolagen sker i Uddevalla kommun. Liknande upplägg för överföring av vinster från kommunalägda bolag till kommuner finns bland annat i Skellefteå och Göteborg.

- Vi är väldigt glada att vi på detta sätt kan hjälpa till att bibehålla kommunens kärnverksamheter nu när det är svåra tider. Vi vet att 2024 och 2025 blir tufft för kommunen, säger Christer Hasslebäck.

Överföringen av de 40 miljonerna sker skyndsamt efter moderbolagets årsstämma och pengarna kommer in till kommunen cirka 14 dagar efter årsstämman. De kommer att gå in i kommunfullmäktiges centrala kassa, där de kan användas i de verksamheter där de gör störst nytta i kommunen.