Välkomna till Senior frukost på Dalaberg för 65+

En ny samlingsplats för seniorer öppnar sina dörrar på Dalaberg med konceptet - Senior frukost för åldersgruppen 65 och äldre. Arrangemanget, som äger rum på Mötesplats Dalaberg, erbjuder en kombination av näringsrik frukost och tankeväckande föreläsningar som syftar till att främja hälsa och välbefinnande hos äldre.

Äldre personer

Deltagarna inbjuds att börja dagen med en hälsosam frukost klockan 9.15, följt av en föreläsning från klockan 9.30 till 10.30. Med en maxgräns på 20 deltagare är atmosfären intim och gynnsam för samtal och interaktion.

Olika ämnen

Programmet erbjuder en bredd av ämnen som berör både fysisk och psykisk hälsa samt praktiska aspekter av att åldras. Från att skilja mellan fysiska och psykiska problem till att diskutera demens och ensamhet, sträcker sig ämnesvalet över en rad relevanta områden. Experter inom respektive område leder föreläsningarna och delar med sig av sina insikter och råd.

Ofrivillig ensamhet

Initiativet är ett samarbete mellan Mötesplats Dalaberg, Närhälsan Dalaberg Vårdcentral och Hälsopolitiska rådet med projektet "Bryta ofrivillig ensamhet". Det syftar till att skapa en plats där äldre invånare kan mötas, lära och stödja varandra i en stimulerande och stödjande miljö.

Anmälan

För att delta i evenemanget krävs anmälan till Närhälsan Dalaberg vårdcentral senast torsdagen före varje tillfälle. Även om träffarna är kostnadsfria är anmälan bindande och uteblivet deltagande kan medföra en avgift på 50 kr.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta Närhälsan Dalaberg vårdcentral på telefon 010-4416800, tryck 1 för vårdcentral och sedan knappval 6.

Program

Måndag 8 april

Frukostföreläsare Ann L.

Hur skiljer sig fysisk och psykiska problem? Vad kan man göra?

Måndag 22 april

Frukostföreläsare Sigrid F.

Demens värt att veta

Måndag 6 maj

Frukostföreläsare Ann L.

Stavgång och avspänning

Måndag 20 maj

Frukostföreläsare Ann L.

Ensamhet vad är det? Hur påverkar det? Social fobi

Måndag 3 juni

Frukostföreläsare Kerstin D.

Aktivitet-vad ger energi

Måndag 17 juni

Frukostföreläsare Ann L.

Äldre i en digital värld: Hur blir det? Hur hittar jag hjälp?