Så ska Landbadet utvecklas och skötas

Uddevalla kommun och Uddevalla Sim har tillsammans arbetat fram en överenskommelse (IOP, idéburet offentligt partnerskap) för hur Landbadet ska utvecklas med gemensamma krafter. Överenskommelsen gäller från och med badsäsongen 2024.

fyra personer sitter vid ett bord och skriver på avtal

Nu är överenskommelsen (IOP) mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Sim undertecknad. Från vänster: Jonas Hagberg, enhetschef fritid, Annica Ryman, förvaltningschef kultur och fritid, Gösta Dahlberg, ordförande kultur och fritidsnämnden och Adam Schön, verksamhetschef Uddevalla Sim.

Det välbesökta Landbadet som ligger naturskönt ute på Gustafsberg brukar hålla öppet från början av juni till mitten av augusti samtidigt som skolorna har sommarlov. Från och med årets badsäsong så kommer ansvaret för Landbadet vara fördelat mellan Uddevalla kommun och föreningen Uddevalla Sim.

Erbjuda sommarjobb för ungdomar

Uddevalla kommun kommer fortsatt att ha ansvar för vattenreningen av bassängerna på Landbadet. Uddevalla Sim kommer att ansvara för bemanning av kiosk, lokalvård av omklädningsrum och duschar samt skötsel av gräsytor. Föreningen kommer också ha minst en badvärd runt bassängerna.

- Det känns jättebra att vi kommit överens, vi har diskuterat Landbadet tillsammans med kommunen i ett år. Den största vinningen är att vi kan erbjuda sommarjobb på Landbadet för våra medlemmar och simmare, men också för andra ungdomar i kommunen. Vi får också möjlighet att fortsätta jobba med att öka simkunnigheten – och hitta nya aktiviteter som gynnar den, säger Adam Schön, verksamhetschef för Uddevalla Sim.

Uddevalla Sim kommer bland annat att erbjuda simidrottsfritids och sommarkollo på Landbadet. Föreningen har under flera år tidigare skött kiosken på Landbadet och har grundkunskaper i hur man sköter en sådan anläggning.

Uddevalla Sim kan också hitta samarbete med övriga aktörer och föreningar i området.

Win-win för båda parter

- Samarbetet med föreningslivet är oerhört viktigt, och denna överenskommelse med Uddevalla Sim är ett fantastiskt spännande projekt. Vi ser en utvecklingspotential för Landbadet. En förening kan gå in med helt andra infallsvinklar och idéer än vad en kommun har möjlighet att göra. Det blir win-win för båda parter, säger Gösta Dahlberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Överenskommelsen (IOP) som nu skrivits under gäller från och med 1 maj 2024 och fram till och med 30 september 2025, med möjlighet att förlänga avtalet med ett år.

Målsättningen med överenskommelsen är att göra Landbadet till en mer attraktiv plats genom att erbjuda en trygg, fräsch och trevlig anläggning med tillgänglig personal och anpassat sortiment i kiosken. Målet är också att arrangera och möjliggöra aktiviteter under sommaren, och att nå 30 000 besökare under 91 öppetdagar.

Nu införs inträde på Landbadet

En nyhet är att det införs inträde för att komma in på Landbadet. Inträdet kommer för en hel dag att vara 25 kronor för vuxen och 15 kronor för barn. Intäkterna från både inträde och försäljning i kiosken kommer att gå till Uddevalla Sim.

Öppettiderna för Landbadet är desamma som tidigare år, måndag-söndag klockan 10-18 med möjlighet till utökat öppethållande. Vid åska och dåligt väder kan Landbadet hålla stängt. Säsongsöppningen av Landbadet kommer att ske innan skolavslutningen.

en av Landbadets bassänger med blått vatten

Från och med i sommar kommer Uddevalla kommun och föreningen Uddevalla Sim att gemensamt sköta Landbadet.