Stor uppslutning på första landsbygdsdialogen

Nu är landsbygdsdialogerna igång! Vägar och utveckling av Ljungskile var några av ämnena som engagerade under den allra första landsbygdsdialogen som ägde rum i förra veckan. Det var stor uppslutning i Ljungskilegården, många ville ställa frågor och diskutera med företrädare från Uddevalla kommun.

massor med folk som sitter i en sal

Det var fullsatt i Ljungskilegården under landsbygdsdialogen i Ljungskile.

På plats var både politiker från landsbygdsrådet och tjänstepersoner från främst samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och barn och utbildningsförvaltningen. Landsbygdsdialogen genomfördes i ett samarbete mellan Ljungskile samhällsförening och Uddevalla kommun. Även Leader Bohuslän var på plats.

- Det var väldigt roligt att så många kom till landsbygdsdialogen. Många ställde frågor och fick svar direkt, så det var en givande dialog. Ett mindre antal frågor som inte kunde besvaras på plats tas vidare in i kommunen och landsbygdsrådet för hantering och återkoppling, säger Martin Pettersson, ordförande för landsbygdsrådet.

På landsbygdsdialogen i Ljungskile diskuterades följande

  • Ljungskile fördjupad översikstplan
  • Detaljplan för Skarsjöområdet
  • Förstudie hamnområdet
  • Busshållplatser, kollektivtrafik, vägar och cykelvägar
  • Raset på E6:an - kommunala initiativ för en bättre trafikmiljö
  • Skolskjutsar

Anteckningar från landsbygdsdialogen

Vill du veta mer exakt vad som diskuterades under mötet i Ljungskile? Under landsbygdsdialogen skrevs mötesanteckningar. Anteckningarna och presentationerna som visades under dialogmötet kommer inom kort att publiceras på denna sida: www.uddevalla.se/landsbygdsdialog

Nästa landsbygdsdialog sker på torsdag 18 april i Bokenäs, och den tredje och sista dialogen sker i Lane Ryr torsdagen den 25 april.