Nu bygger vi om Herrestadsparkens lekplats!

Nu är det dags för Herrestadsparkens lekplats att få ny, rolig lekutrustning! Vi renoverar och installerar nytt, välkommen att komma och testa nya lekplatsen i sommar!

Herrestadsparken med nuvarande lekredskap en solig dag

Nu fräschar vi upp Herrestadsparkens lekplats med nya lekredskap!

Nu startar kommunen en uppfräschning av lekplatsen Herrestadsparken, nära Persgården. Lekplatsen kommer att få en hel del nya lekredskap som en kittlande linbana, en ny gungställning, balansbommar, snurriga karuseller, ett lekhus med mera. De klätterställningar som finns på lekplatsen idag kommer att finnas kvar, men vi byter ut de delar som behövs.

Vi kommer också att placera ut bänkar och bord där det finns möjlighet att vila trötta ben eller njuta av medhavd fika.

När är det klart?

Byggnationen startar i maj och lekplatsen beräknas vara klar i sommar. Välkommen att komma och leka på vår lekplats när byggnationen är klar!

Har du frågor?

Kontakta någon av oss projektledare: Anders Löfström, tel 0522-69 74 09, eller Janni Olsson tel 0522-69 58 58

Herrestads lekplats karta