Nu fräschar vi upp gångtunneln mellan Östrabo och Rimnersområdet

Gångtunneln under riksväg 44, som förbinder Östrabo och Rimnersområdet, kommer att vara avstängd i sex veckor, från den 2 maj till den 20 juni. Slutdatum är preliminärt då vädret styr när målningsarbetet kan göras. Stängningen beror på underhållsarbete och installation av ny belysning i tunneln.

Tunneln från ena sidan, full med klotter.

Nu fixar vi i ordning gångtunneln under riksväg 44, mellan Rimners- och Östraboområdet. Tunneln blir ren, nymålad och får spännande belysning.

Nu fräschar kommunen upp gångtunneln som förbinder Östrabo och Rimnersområdet. Vi tar bort graffitti och klotter och målar tunneln i ljusa färger.

Därefter kommer vi att sätta upp ny belysning som kan ändra färg beroende på säsong, högtider eller större evenemang, till exempel till kommande SM i friidrott. Den nya belysningen kommer att skapa en mer attraktiv och säker miljö för fotgängare. Tunneln kommer få ett sport-tema, och den nya vägbeläggningen som kommer på plats målas med vita linjer, som löparbanor.

Gångtunneln mellan Östrabo och Rimnersområdet har en låg takhöjd på 2,32 meter, och är därmed enbart en gångtunnel, då den är för låg att cykla genom. Cyklister ska leda sin cykel genom tunneln.

Alternativ väg under tiden tunneln är avstängd

Under tiden tunneln är avstängd hänvisas gående och cyklister till närliggande övergångar över riksväg 44, exempelvis bro vid Erik Dahlbergsgatan eller Larmgatan. För alternativa vägar, se bild nedan.

Har du frågor om arbetet?

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som arbetet orsakar under avstängningen och ber om förståelse under tiden vi arbetar med att fräscha upp tunneln.

Målningsarbeten utförs av UddevallaMålarna AB och belysningsarbeten av Uddevalla Energi Elnät AB.

Frågor besvaras av kommunens gatuingenjör, Elena Tibblin, via telefon: 0522-696324 eller mejl elena.tibblin@uddevalla.se

Karta med de alternativa vägarna utmärkta i grönt

Alternativa vägar under tiden tunneln mellan Östrabo och Rimnersområdet är avstängd. Välj bron via Erik Dahlbergsgatan eller via Larmgatan. (Klicka på bilden för att se en större bild)