Så vill vi utveckla kommunens badplatser

Uddevalla kommun har hela 27 mil kust och därmed en mängd fantastiska badmöjligheter! Kommunen har tagit fram en badplatsutredning för att kunna utveckla och göra våra kommunala badplatser säkrare och mer tillgängliga för många.

solig dag med en sandstrand, klippor, blå himmel och snäckskal i sanden

I Uddevalla kommun finns många möjligheter till härliga bad längs den 27 mil långa kusten.

En viktig fråga för att kunna utveckla en badplats är att kommunen äger mark och vatten på den aktuella badplatsen. I de fall där kommunen inte är markägare kommer badplatsen antingen att övergå till att bli ett naturbad, eller alternativt bli ett offentligt bad som sköts om och driftas av en förening.

Den nya inriktningen för kommunens badplatser innebär att fokus och fortsatt utveckling läggs på de badplatser där kommunen har full rådighet över mark och vatten.

- Vi behöver kunna råda över den mark där vi har våra badplatser för att kunna göra dem säkra, tillgängliga och upprätthålla en god kvalité. Nu har vi infört ett nytt bidrag som föreningar kan söka om det finns en vilja att sköta en offentlig badplats som inte är under kommunalt ansvar. Det är en fin möjlighet som vi hoppas många föreningar vill ta, säger Gösta Dahlberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Badplatser som kommunen ansvarar för och ska utveckla

Kungsparken
Saxenhof
Lindesnäs
Sörkullen
Bodele
Skeppsviken
Mollön
Lanesund
Gullmarsberg (Viken)
Bjursjön (västra)

Badplatser som blir naturbad eller offentliga bad som kan skötas av föreningar

Rödön
Bjursjön (norra)
Unda – sköts av Unda camping
Kärr
Skår
Hällebäck – här pågår diskussion mellan kommun och markägare med anledning av ett äldre arrendeavtal.

Vill er förening underhålla och drifta en offentlig badplats?

  • Det finns möjlighet att söka ett driftsbidrag från kultur och fritidsförvaltningen.
  • Bidraget uppgår till 75 procent av den anmälda driftskostnaden, och kan som mest uppgå till 30 000 kronor.
  • Behöver ni stöd med att bilda en förening eller vill söka driftsbidrag? Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen. Mejla till kulturfritid@uddevalla.se

Mer information

Läs mer i kultur och fritidsnämnadens kallelse 2023-04-27 där badplatsutredningen ligger i sin helhet (ärende 11)