Automatiserade myndighetsbeslut blir nu verklighet i Uddevalla kommun

Från och med idag fattas beslut om installation av kamin helt automatiskt i Uddevalla. Det innebär att vi nu kan ge dig besked tillbaka rekordsnabbt, när som helst på dygnet.

En kamin med en mysig flammande eld och en stapel med ved.

Nu inför kommunen automatiska beslut för dig som söker om att installera en kamin. © Fotograf: Matt Seymour / Bildbyrå: Unsplash.

Idag införs tekniken som möjliggör automatiska beslut för byggärenden i Uddevalla kommun. Det är ärenden om att installera braskamin som blir först ut och från och med idag fattas helt automatiskt.

Du som vill installera braskamin eller annan eldstad gör din anmälan via kommunens e-tjänst, och när du skickat in din ansökan får du besked tillbaka till din e-post inom några minuter.

- Nu ger vi invånarna möjlighet att få besked och kunna komma i gång med sitt projekt direkt och vi har bara börjat resan med automatiska beslut. Flera ärendetyper kommer att bli automatiska eller mer digitala framöver och göra det enklare för våra invånare, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Forseng.

Fler besked kommer att bli automatiska

På myndighetsavdelningen pågår redan arbete för att gå vidare och se hur andra typer av beslut kan tas automatiskt framöver.

- Ja, nu rullar det på och vi fokuserar redan på vilka andra ärenden vi kan underlätta genom automatiska beslut, alltså snabbare och enklare för våra kunder. Alla ärenden där beslut lämnas utan någon komplicerad bedömning kan bli automatiska framöver, berättar Lisa Cronholm, chef för myndighetsavdelningen.

På sikt kan de automatiska besluten frigöra tid för handläggare som kan arbeta med mer komplicerade ärenden. Uddevalla kommun får in drygt 100 ärenden om att installera kamin om året, merparten under hösten. Nästa anmälan om installation kan komma när som helst. Då kommer kommunen ge besked till kunden inom några minuter.

Hur fungerar automatiska beslut?

Automatiska beslut är när teknik kan ge besked och skicka tillbaka ett beslut till kunden utan att någon människa är inblandad. Enklare ärendetyper som styrs av tydliga regler kan bli aktuella för automatiska beslut. Tekniken kan ge ett positivt besked om kunden lämnat in allt som krävs i ärendet och förutsättningarna i övrigt är rätt. Besluten som tas automatiskt gäller på samma sätt som andra beslut och är överklagningsbara.

Tidigare i vår fattade Uddevalla kommun beslut om att ge den automatiska tekniken formell rätt att själv fatta beslut. Idag införs tekniken som krävs och hela anmälningsärendet för kamin blir automatiskt, från diarieföring till startbeskedet som kunden behöver för att börja installera.

Våra kunder är nöjdare än någonsin

Förutom automatiska beslut har myndighetsavdelningen prioriterat arbetet med bemötande och tillgänglighet på flera sätt under det senaste året. Ett omfattande arbete görs för att digitalisera arbetet och förenkla för kunder, framför allt företagare som har mycket kontakter med avdelningen. I vårens servicemätning av kommunernas myndighetsutövning i företagsfrågor gav arbetet tydligt resultat och Uddevalla hamnade på plats 5 bland kommunerna i Sverige av motsvarande storlek. Det är det bästa resultatet någonsin för Uddevalla.

Har du frågor om automatiska beslut?

Hör av dig till vårt kontaktcenter, telefon 0522-69 60 00.

Vill du anmäla installation om kamin eller eldstad?

Läs mer om att anmäla installation av kamin eller eldstad>>