EU-valet – tack till alla som ställer upp för demokratin

Snart är det dags – den 22 maj öppnar förtidsröstningen till Europaparlamentet. Och Uddevalla kommun är redo. Över 320 röstmottagare väntar på att ta emot din röst. Valnämndens ordförande Fredrik Södersten tackar alla röstmottagare som ställer upp för demokratin.

Fotograf: Fialotta Bratt, Valmyndigheten

Söndagen den 9 juni är val till Europaparlamentet. Och från och med den 22 maj kan du förtidsrösta. Men vem är det egentligen som ser till att valet genomförs?

Jo, det gör landets kommuner. Valnämndens ordförande Fredrik Södersten berättar mer om Uddevalla kommuns arbete.

Du är ordförande i Uddevalla kommuns valnämnd – kan du berätta om nämndens uppdrag?

Absolut. I Sverige har varje kommun en valnämnd som fungerar som lokal valmyndighet. Det innebär att kommunerna säkerställer att valen genomförs på det sätt som vallagen säger.

Valnämnderna ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt valet till Europaparlamentet.

När det inte är valår planerar valnämnderna för nästa val och håller sig uppdaterade kring nya regler och lagar. Kommunen har också beredskap ifall det skulle bli aktuellt med extraval eller folkomröstning.

Hur arbetar Uddevalla kommun med EU-valet?

Det är flera delar som behöver vara på plats innan förtidsröstningen startar den 22 maj. Kommunen har ansvar för att det finns lokaler för förtidsröstning och vallokaler på valdagen den 9 juni. Lokalerna ska vara bemannade och vi har rekryterat över 320 röstmottagare som kommer att arbeta med valet under förtidsröstningen och på valdagen.

Alla röstmottagare får utbildning och gör ett kunskapsprov så att man är förberedd för sitt uppdrag. Och jag vill redan nu tacka alla som ställer upp för demokratin. Korrekt genomförda val är en grundsten i vårt samhälle och vårt demokratiska system.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet?

Det är viktigt för vår demokrati att vi använder vår rösträtt och går och röstar. Och vi har dessutom förmånen att få rösta till två parlament, nämligen Sveriges riksdag och EU-parlamentet.

I år väljer vi till EU-parlamentet och nästa allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige sker i september 2026.

Om man inte vet vilket parti man ska lägga sin röst på, är det mycket bättre att rösta blankt än att inte rösta alls.

Förtidsröstningen öppnar den 22 maj

Förtidsröstningen till EU-valet öppnar den 22 maj. Läs gärna mer om valet och hitta Uddevalla kommuns lokaler för förtidsröstning på våra valsidor:

Vallokaler och röstningslokaler i Uddevalla kommun

Fredrik Södersten är valnämndens ordförande i Uddevalla kommun.