Syrepumpar ska få livet tillbaka i Byfjorden

Ett myllrande hav med torsk, havskräftor och plattfisk - så kan det se ut i Byfjorden. Nu startar det spännande arbetet med att syresätta fjorden för att få liv i döda havsbottnar och få tillbaka fisk och annat djurliv. I måndags sattes de två syrepumparna igång utanför Rödön som ska hjälpa Byfjorden att bli ett friskare hav.

bandet klipps

Kommunstyrelsens ordförande Martin Petterson klipper bandet och startar sedan syrepumparna i Byfjorden. Till vänster syns Lars-Olof Axelsson och till höger Lars Bäckström från Stiftelsen Byfjordens framtid.

I dagsläget är det syrefritt och livlöst i Byfjorden under 15 meters djup. När det är syrefritt blir också bottenvattnet dödligt för de allra flesta organismer, eftersom det bildas giftigt svavelväte när det saknas syre.

Att pumpa ner syre i Byfjordens vatten har flera positiva effekter, det har tidigare forskning under åren 2010-2012 visat. När syrerikt ytvatten pumpas ner i djupare vattenlager blir det en större omblandning i djupvattnet, och det giftiga svavelvätet oxideras och försvinner gradvis. Och när det finns syre kan fiskar och andra organismer överleva och fortplanta sig. En annan positiv effekt är att syret stoppar läckage av fosfor från Byfjordens botten, som bidrar till övergödning av havet.

Stiftelsen Byfjordens framtid samverkar med många

På måndagen invigdes projektet med syresättning av Byfjorden med en officiell ceremoni inne på Bohusläns museum, ledd av tidigare landshövdingen Lars Bäckström. Projektet med syresättningen drivs av Stiftelsen Byfjordens framtid i samverkan med Göteborgs universitet och Uddevalla kommun, samt Uddevalla energi, Uddevalla hamnterminal och flera lokala företag.

- Nu vill vi få liv i Byfjorden, det kommer att bli väldigt roligt att få se när livet stegvis kommer tillbaka ner på djupet, med allt från borstmaskar upp till stora torskar. Projektet med syresättning är unikt och sätter verkligen Uddevalla på kartan. Det har redan väckt internationellt intresse, ett kanadensiskt tv-team kommer hit och filmar i juni, säger Lars-Olof Axelsson, eldsjäl och initiativtagare från Stiftelsen Byfjordens framtid.

Uddevalla kommun bidrar med 2,6 miljoner kronor för inköp och drift av syrepumparna i Byfjorden under en treårsperiod. Under denna tid kommer mätningar att ske av bland annat syrehalt. Projektet ska också undersöka hur djurlivet på bottnarna och i vattnet utvecklas.

Kommunstyrelsens ordförande startade pumparna

Kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson fick officiellt inviga starten på syresättningsprojektet och sätta igång syrepumparna genom att trycka på en knapp. Han passade på att tacka Stiftelsen Byfjordens framtid för sitt engagemang och handlingskraft – och för slutsatsen att en frisk marin miljö i Byfjorden är allas ansvar.

- Ni har samlat ideella arbetskrafter, näringsliv och Uddevalla kommun, och det tycker jag är otroligt roligt. Jag är väldigt glad och stolt över att kunna stå här idag och representera både en kommun och en politisk majoritet som tror på det här projektet, som vill vara med, och som delar uppfattningen att det här är allas vårt ansvar, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Uddevallapartiet har under längre tid arbetat med att förverkliga detta projekt och fått stöd av majoritetspartierna, säger Christer Hasslebäck, ordförande i Uddevallapartiet.

Syrepumparna är nu igång och inom inom ett par veckor räknar man med att se de första effekterna av pumpningen i djupvattnet.

Fakta / Syresättning i Byfjorden

  • Två syrepumpar är placerade utanför Rödön i Byfjorden
  • Pumparna pumpar ner 192 000 kubikmeter syrerikt vatten varje dygn. Det motsvarar vattenmängden i 576 000 badkar per dygn.
  • Det syresatta vattnet sprider ut sig hela fjorden
  • Projektet med syresättning kommer att följas upp med mätningar i vattnet och undersökningar på botten med hjälp av undervattensdrönare
  • Följ projektet via Stiftelsen Byfjordens framtids hemsida: byfjordensframtid.se
en flotte ute till havs med utrustning på

Pumparna som ska hjälpa Byfjorden att bli full av liv igen finns utanför Rödön. Foto: Lars-Olof Axelsson/Stiftelsen Byfjordens framtid