Barn - lättläst

Om ett barn far illa hjälper kommunen barnet.
Ring telefon 0522-69 60 00 och berätta
att ett barn behöver hjälp.

Om någon slår ett barn ringer du telefon 112.

Förslag på sidor