Praktik och arbetsträning

För dig som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och/eller har försörjningsstöd kan det finnas möjlighet att få en arbetsträningsplats (praktikplats) på en kommunal arbetsplats. Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen eller försörjningsstöd som anvisar dig till Uddevalla kommuns arbetsmarknadsenhet.

På arbetsmarknadsenheten får du hjälp och stöd av en konsulent under din arbetsträning. Arbetsträningen syftar till att komma närmare arbete, studier eller annan försörjning.

Arbetsmarknadsenheten hanterar en stor del av kommunens anställningar som är subventionerade av Arbetsförmedlingen. En sådan anställning kan bli aktuell då en person haft en arbetsträning under en period och vi ser att personen behöver mer tid för att uppnå eller komma närmare målet.

Det finns olika typer av stöd som Arbetsförmedlingen kan bevilja. Vilket stöd beror exempelvis på hur länge personen varit arbetslös, om personen är nyanländ eller har en funktionsvariation. 

Kontakt

Anna Berneland, koordinator

+46 522‑69 67 32

anna.berneland@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Junogatan 2

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor