Gällande avtal

En förteckning över de avtal kommunen har med externa leverantörer av varor och tjänster finns i avtalskatalogen.

Till avtalskatalogen »

Kontakt

Funktionsbrevlåda Upphandling

upphandling@uddevalla.se

Förslag på sidor