Rimnersvallen

Rimnersvallen

Rimnersvallen under renovering

Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan blir helt tillgänglighetsanpassad för besökare och publik.

Renoveringen av Rimnersvallen innebär att:

  • Sättningsproblematik åtgärdas
  • Standardkrav för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll​ byggs
  • Anläggning blir tillgänglighetsanpassad för besökare och publik​
  • Det totalt blir cirka 4 000 läktarplatser​
  • Stora samverkanseffekter mellan Rimnershallen och Rimnersvallen, vilket innebär att barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov tillgodoses
  • Att behov av förrådsutrymmen och omklädningsrum​ tillgodoses


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Rimnersgatan 9-11

Mer information

Rimnersvallen samt gräsplanen och konstgräsplanen utanför anläggningen bokas på telefon eller via e-post

Hjärtstartare finns mitt emot vaktmästarexpeditionen vid arrangemang/match (annars är den inlåst)

Fri parkering

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00