Agnebergshallen

Agnebergshallen är stängd för allmänheten

Uddevalla kommun har sedan regeringens besked om restriktioner den 18 december hållit stängt i våra inomhusanläggningar.

En ny pandemilag trädde ikraft 10 januari, men fortfarande gäller regeringens rekommendation från den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.

Från 8 februari 2021 gäller följande

  • Idrottshallar samt Walkesborgsbadet håller tillsvidare stängt för allmänheten.
  • Vi öppnar upp kommunens anläggningar för ungdomar födda 2002 eller senare.
  • Utövare på elitnivå är fortsatt välkomna att träna i idrottshallar samt Walkesborgsbadet.
  • Kommunens utomhusanläggningar håller fortsättningsvis öppet för föreningslivet och allmänheten precis som tidigare.

Läs mer på

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Riksidrottsförbundet (rf.se)

/ Kultur och fritidsförvaltningen

Agnebergshallen invändigt

Inomhusarena för idrott och kulturarrangemang. Anläggningen innehåller flera hallar. Den är utrustad för badminton, basket, boxning, gymnastik, handboll, ett flertal kampsporter, volleyboll och innebandy samt sammanträdesrum.

Agnebergshallen utrustades 2015 med nya teleskopläktare, nya stolar på huvudläktaren och nytt idrottsgolv.

Hallen kan även användas för mässor och konserter. Det finns plats för 2.400 åskådare.

Kontakt

Besöksadress: Färgaregatan 10
Telefon 0522-69 81 70
E-post: fritidsavdelningen@uddevalla.se

Tillträde och larm

Bokade lokaler - tillträde och larm

Mer information

Hjärtstartare finns på läktare vid arrangemang/match (annars är den inlåst)

Vid arrangemang finns gratis grusparkering med ca 100-150 platser att tillgå

Arenaskiss

Arenaskiss

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00