Agnebergshallen

Agnebergshallen är stängd för allmänheten

Uddevalla kommun har sedan regeringens besked om restriktioner den 18 december hållit stängt i våra inomhusanläggningar.

En ny pandemilag trädde ikraft 10 januari, men fortfarande gäller regeringens rekommendation från den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.

Från 1 juni 2021 gäller följande

  • Kommunen välkomnar samtliga åldrar i föreningsdrivna aktiviteter.
  • Vi öppnar inte våra kommunala anläggningar för allmänheten.
  • Utövande lag och domare medges boka omklädningsrum, gärna fler för att kunna hålla avstånd.
  • Genomgångar innan match uppmanas genomföras utomhus.

Vi har löpande dialoger och är lyhörda för förslag på anpassningar men vi vill också trycka på att:

Ansvarig förening tar sitt ansvar att aktivt följa bestämmelser och rekommendationer i löpande verksamhet och arrangemang.

Vi tar vårt ansvar i att skapa förutsättningar för ovanstående. Ett gott stöd för tolkning och analys delges i nedanstående länk – mest fokus på fotboll, men generellt riktigt bra!

(96) Information om publikbegränsningarna inför 1 juni. - YouTube

/ Kultur och fritidsförvaltningen

Agnebergshallen invändigt

Inomhusarena för idrott och kulturarrangemang. Anläggningen innehåller flera hallar. Den är utrustad för badminton, basket, boxning, gymnastik, handboll, ett flertal kampsporter, volleyboll och innebandy samt sammanträdesrum.

Agnebergshallen utrustades 2015 med nya teleskopläktare, nya stolar på huvudläktaren och nytt idrottsgolv.

Hallen kan även användas för mässor och konserter. Det finns plats för 2.400 åskådare.

Kontakt

Besöksadress: Färgaregatan 10
Telefon 0522-69 81 70
E-post: fritidsavdelningen@uddevalla.se

Mer information

Hjärtstartare finns på läktare vid arrangemang/match (annars är den inlåst)

Vid arrangemang finns gratis grusparkering med ca 100-150 platser att tillgå

Arenaskiss

Arenaskiss

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00