Skolledning

Kontaktuppgifter till rektorer

Rektor: Fredrik Ekstedt
Telefon: 0522-69 68 64

Rektor: Teuvo Kanerva
Telefon: 0522-69 76 68

 • Gymnasial lärlingsutbildning (Ansvar för följande lärlingsutbildningar:)
  • Barn- och fritidInriktningar: Pedagogisk, social
  • Bygg- och anläggning
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Fordons- och transport
  • Naturbruk - Djurvård
  • Naturbruk - Häst
  • Hotell- och turism Inriktning: Hotell
  • Restaurang och livsmedel Inriktningar: Kock, Servering, Bageri
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet (skolförlagd utbildning)

Rektor: Christina Bergstrand
Telefon: 0522-69 68 62

Rektor: Ulf Nilsson

Telefon: 0522-69 74 10

Rektor: Gunnar Axelsson
Telefon: 0522-69 75 51

Förslag på sidor