Handlingsplaner

Anmälan kränkande behandling

Vill du (elev/förälder/vårdnadshavare) anmäla diskriminering och kränkande behandling så fyller du i blanketten:

Anmälningsformulär kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Agneberg

Trivselregler Agneberg Pdf, 211.5 kB.

Trivselregler Agneberg arabiska Pdf, 205.4 kB.

Barn och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet Pdf, 470.4 kB.

Gymnasial lärlingsutbildning GLU

Samhällsprogrammet och SPINT Pdf, 735.9 kB.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

IM/ASV handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling


Sinclair

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Sinclair Pdf, 626 kB.

Barn- och fritid (BF) - Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 346.4 kB.


Östrabo 1

Trivselregler Östrabo 1 Pdf, 97.7 kB.

Naturvetenskapliga programmet Pdf, 457.3 kB.

Vård- och omsorgsprogrammet Pdf, 465.7 kB.

Teknikprogrammet Pdf, 453.4 kB.


Östrabo Y

Trivselregler Östrabo Y Pdf, 256.2 kB.

Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Pdf, 501 kB.

El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet Pdf, 632.7 kB.

Industritekniska programmet Pdf, 474.7 kB.

Fordons- och transportprogrammet Pdf, 591.2 kB.


Anpassad gymnasieskola

Plan mot dskriminiering och kränkande behandling 2023-2024

Om skolsköterskan inte är anträffbar Pdf, 19 kB.


Elevhälsoplan

Uddevalla gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

SYV-plan

Plan för studie- och yrkesvägledning GLU AG & RL Pdf, 503.5 kB.

Plan för studie- och yrkesvägledning SA och SPINT Pdf, 244.4 kB.

SYV-plan Anpassad gymnasieskola

Handlingsplan Hot och våld

Hot och våld - Uddevalla gymnasieskola Pdf, 131.7 kB.

Hot och våld - Pdf, 131.7 kB.Sinclair Pdf, 223 kB.

Hot och våld - Pdf, 131.7 kB.Agneberg

Hot och våld - Pdf, 131.7 kB.Östrabo 1 Pdf, 111 kB.

Hot och våld - Östrabo Y Pdf, 178.7 kB.

Hot och våld - Pdf, 131.7 kB.Gymnasiekontoret Pdf, 108 kB.

Checklista för disciplinära åtgärder Pdf, 492.4 kB.

Larmlista Agneberg

Larmlista Sinclair Pdf, 238.2 kB.

Larmlista Östrabo 1 Pdf, 93.2 kB.

Larmlista Östrabo Y Pdf, 130.3 kB.

Krisplaner

Krisplan PDV-inrymning Pdf, 93.1 kB.

Agneberg - Krisplan

Agneberg - Utrymningsplan Pdf, 122.2 kB.

Agneberg - Utrymningsplan placering Pdf, 11.9 kB.

Sinclair - Krisplan Pdf, 381.3 kB. - (Krisplan tillgänglig version)

Östrabo 1 - Krisplan Pdf, 509.2 kB.

Östrabo Y - Krisplan Pdf, 662.8 kB.

Handlingsplan mot droger

Uddevalla gymnasieskola Drogpolicy Pdf, 197.9 kB.

Handlingsplan för Uddevalla Gymnasieskola utifrån Drogpolicyn Pdf, 238.6 kB.

Checklista för disciplinära åtgärder Pdf, 492.4 kB.

Internationalisering

Handlingsplan internationalisering Pdf, 132.7 kB.

 

Förslag på sidor