Handlingsplaner

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Agneberg

Ordningsregler Agneberg

Ordningsregler Agneberg arabiska

Samhällsvetenskapliga programmet, SPINT

Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HTRL 18-19

Margretegärde

Margretegärde

Sinclair

Sinclair

Östrabo 1

Naturvetenskapliga programmet, Vård- och omsorgsprogrammet

Teknikprogrammet

Östrabo Y

Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Hantverksprogrammet

Industritekniska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan - kortversion

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan med bildstöd

Om skolsköterskan inte är anträffbar

Anmälan kränkande behandling

Vill du (elev/förälder/vårdnadshavare) anmäla diskriminering och kränkande behandling så fyller du i blanketten:

Anmälningsblankett kränkande behandling

Elevhälsoplan

Uddevalla gymnasieskola

Gymnasiesärskolan

SYV-plan

Plan för studie- och yrkesvägledning GLU AG & RL

SYV-plan Gymnasiesärskolan

Handlingsplan Hot och våld

Uddevalla gymnasieskola

Akademi Sinclair

Agneberg

Margretegärde

Östrabo 1

Östrabo Y

Gymnasiekontoret

Checklista för disciplinära åtgärder

Kontaktlista UG

Larmlista Agneberg

Larmlista Akademi Sinclair

Larmlista gymnasiekontoret

Larmlista Margretegärde

Larmlista Östrabo 1

Larmlista Östrabo Y

Krisplaner

Agneberg - Utrymningsplan

Agneberg - Utrymningsplan placering

Akademi Sinclair

Margretegärde

Östrabo 1

Östrabo Y

Handlingsplan mot droger

Uddevalla gymnasieskola Drogpolicy

Checklista för disciplinära åtgärder

Kameraövervakning-plan, regler och rutiner

Agneberg

Akademi Sinclair

Margretegärde

Östrabo 1

Östrabo Y

Internationalisering

Handlingsplan internationalisering