Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplaner

Anmälan kränkande behandling

Vill du (elev/förälder/vårdnadshavare) anmäla diskriminering och kränkande behandling så fyller du i blanketten:

Anmälningsformulär kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Agneberg

Ordningsregler Agneberg

Ordningsregler Agneberg arabiska

Barn och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet

Gymnasial lärlingsutbildning GLU

Samhällsprogrammet och SPINT

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Margretegärde

Margretegärde

Sinclair

Sinclair

Östrabo 1

Trivselregler Östrabo 1

Naturvetenskapliga programmet, Vård- och omsorgsprogrammet

Teknikprogrammet

Östrabo Y

Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet

Industritekniska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan - kortversion

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan med bildstöd

Om skolsköterskan inte är anträffbar

 

Elevhälsoplan

Uddevalla gymnasieskola

Gymnasiesärskolan

SYV-plan

Plan för studie- och yrkesvägledning GLU AG & RL

Plan för studie- och yrkesvägledning SA och SPINT

SYV-plan Gymnasiesärskolan

Handlingsplan Hot och våld

Uddevalla gymnasieskola

Sinclair

Agneberg

Margretegärde

Östrabo 1

Östrabo Y

Gymnasiekontoret

Checklista för disciplinära åtgärder

Kontaktlista UG

Larmlista Agneberg

Larmlista Sinclair

Larmlista gymnasiekontoret

Larmlista Margretegärde

Larmlista Östrabo 1

Larmlista Östrabo Y

Krisplaner

Agneberg - Krisplan

Agneberg - Utrymningsplan

Agneberg - Utrymningsplan placering

Sinclair

Margretegärde

Östrabo 1

Östrabo Y

Handlingsplan mot droger

Uddevalla gymnasieskola Drogpolicy

Handlingsplan för Uddevalla Gymnasieskola utifrån Drogpolicyn

Checklista för disciplinära åtgärder

Kameraövervakning-plan, regler och rutiner

Agneberg

Sinclair

Margretegärde

Östrabo 1

Östrabo Y

Internationalisering

Handlingsplan internationalisering