Internationellt arbete

Uddevalla Gymnasieskola har en mångfald av internationella arbeten på många av skolans olika program.

Nätverken, som har byggts upp, är värdefulla för både elever och personal i dess utveckling. De internationella samarbetena medför att skolan står väl rustad inför den utvidgningen av globalisering som vi idag kan se i vårt samhälle.

Exempel på länder som vi arbetar med är Bangladesh, Kina, Sydafrika, Turkiet, Cypern, Japan, England, Malta, Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland, Island, Norge, Slovakien, Slovenien, Polen, Lettland, Bulgarien, Ukraina, Ungern, Österrike.

Uddevalla Gymnasieskola gläds också över att ta emot utbytesstudenter från i princip hela världen.

Detta ger Uddevalla Gymnasieskola en stor styrka att möta samhällets och Skolverkets intentioner som menar att man skall öka förmågan till internationellt arbete inom skolan.

----------------------------------------------------------------------------

Uddevalla Upper Secondary School (High School), (ages 16 to 19 years) has a variety of international projects on many of the school’s programs.

The networks which have been built up, are invaluable for the development of both students and staff alike. Such international cooperation means that the school is well prepared for the expansion of globalization that we see in today’s society.

Example countries that we work with are Bangladesh, China, South Africa, Turkey, Cyprus, England, Malta, Spain, France, Italy, Germany, Iceland, Norway, Slovakia, Slovenia, Poland, Latvia, Bulgaria, Ukraine, Hungary, Austria.

Uddevalla Upper Secondary School is also pleased to accept exchange students from basically all over the world.

This gives Uddevalla Upper Secondary School a great strength to meet the intentions of both society and the National Agency for Education who indicate that the skill set for international opportunities should be increased.

If You have any questions or need more information about the international work at Uddevalla Upper Secondary School, please send an e-mail to: Mrs Ing-Marie Lagnéus

 

Kontakt

Ing-Marie Lagnéus-Schröder, lärare

+46 522‑69 53 28

ing-marie.lagneus@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg

Östergatan 12

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor