Rimnersbadets bassänger tar form med mosaik och kakel

Bygget av nya Rimnersbadet går framåt i rask takt. Invändigt pågår nu olika typer av installationsarbeten och kakling. Undervisningsbassängen är färdigkaklad och barnbassängen byggs upp med fantasifulla mosaikmönster. Utanför Rimnersbadet pågår markarbeten och fasadarbeten.

En man i hjälm och gul varselväst står nere i en vitkaklad bassäng

Projektledare Anders Emilsson står nere i undervisningsbassängen på Rimnersbadet som nu är färdigkaklad.

Rimnersbadet ska vara klart till hösten 2024.

- Vi håller både tidplan och budget för bygget av Rimnersbadet. Nu pågår en mängd olika arbeten invändigt, och utvändigt pågår markarbeten och fasadarbeten, säger Anders Emilsson, projektledare samhällsbyggnad.

50-metersbassängen

Vid 50-metersbassängen pågår just nu takarbeten invändigt, när detta är klart kommer de stora stålställningarna som står i bassängen att plockas bort. Bassängen har tidigare varit fylld med vatten under ett antal månader för att täthetsprovas och är nu tömd då testet är klart. Det pågår arbete med tätskikt i bassängen och när detta är färdigt startar kaklingen även i denna bassäng.

Undervisningsbassängen

Undervisningsbassängen är färdigkaklad, nu återstår montering av det höj- och sänkbara golvet i bassängen. Djupet i bassängen kommer att kunna anpassas, beroende på om man vill ha en grundare eller djupare bassäng. Kaklingen kommer därefter att fortsätta på golv och väggar kring bassängen.

Barnbassängen

Barnbassängen är färdiggjuten och nu pågår mosaiksättning av bassängen. Inne i barnbassängen kommer du bland annat att kunna se jätten Rimner, ett ankare och en slingrande orm. Vid barnbassängen ska fönsterarbeten startas och väggar ska reglas.

Utvändigt pågår markarbeten framför allt med gångytan som ligger mellan Rimnershallen och Rimnersbadet.

Här ovan kan du se en film från det pågående bygget acv Rimnersbadet.
Du kan också se en syntolkad version av filmen på Youtube

Mer information om Rimnersbadet