Uppsnyggade gator och satsningar för säkrare trafik

Nu är snart vägarbetet på Tureborg klart, Trädgårdsgatan i centrum ska få smågatsten och Hultmans gränd ska byggas om. Nya delsträckor av gång- och cykelbanor byggs också i anslutning till Kisslebergsskolan och längs Skafterödsvägen i Ljungskile. Allt för att skapa en säkrare trafikmiljö och vackrare gator. 

Ett torg med flata stenar, en fontän och ett par högre hus vid sidan i mitten syns en flaggstång med olika färger på en flagga

Tureborgs torg har snyggats upp och fått rundade flata stenar.

Tureborgsvägen och Timmerbergsvägen öppnade för trafik innan sommaren, och nu pågår de sista arbetena med plattsättning på torget på Tureborg.

Torget har snyggats upp med flata stenar som man kan sitta på, och urnor som ska planteras. Vägarna har fått ny beläggning, ny belysning och nya trottoarer.

Under våren 2024 kommer ytterligare ett lager asfalt att läggas på Tureborgsvägen och Timmerbergsvägen.

Smågatsten på Trädgårdsgatan

Inom kort startar arbetet med att lägga smågatsten på Trädgårdsgatan, på sträckan mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan. Arbetet kommer troligtvis att pågå under vecka 34-37, beroende på väder.

En asfalterad gata med byggstaket runtom på sidan, man ser ett gult hus och ett vitt hus med röd rundad markis

Trädgårdsgatan

Biltrafik kommer inte att kunna passera, men gående och cyklister kan ta sig förbi då trottoarerna redan är klara.

- Nu gör vi klart Trädgårdsgatan, sedan återstår den södra delen av Kålgårdsbergsgatan mellan Kungsgatan och Norra Hamngatan, som vi planerar att snygga till under 2024 när byggnationen på kvarteret Åberg är klart. När vi är klara med detta så har vi renoverat klart gatorna i hjärtat av Uddevalla centrum - alltså de tvärgator som ansluter till den tidigare renoverade och uppsnyggade Kungsgatan, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Hultmans gränd byggs om

En väg som är avspärrad mellan två hus, det ena huset är gråvitt och det andra är i rött tegel

Hultmans gränd

Hultmans gränd som ligger mellan Gallionen och Willys, kommer att byggas om och få ny beläggning. Arbetet startar under vecka 34 och ska vara klart i september. Där ska trottoaren på norra sidan ersättas av en gångpassage på södra sidan intill Gallionen. På norra sidan byggs en permanent ramp till Willys. Lyktstolparna tas bort och ersätts med bättre, linhängd belysning. Det kommer också att byggas en upphöjd gångpassage mellan Västerlånggatan och Hultmans gränd, som en hastighetsdämpande åtgärd. De parkeringsplatser som finns på gatan kommer att finnas kvar även efter ombyggnationen.

Satsning på gång- och cykelvägar

En avspärrad väg, man ser asfalt och intilliggande cykelbana som är grusad, det är grönt runtomkring med äng på höger sida

Gång- och cykelbana byggs ut i Herrestad

Inom kort genomförs det sista arbetet med en cirka 220 meter lång gång- och cykelbana i anslutning till Kisslebergsskolan, som knyter ihop de tidigare byggda gång- och cykelbanorna. Den aktuella sträckan går längs Trollgildsvägen efter korsningen med Talmansvägen fram till Majorebergsvägen. Denna sträcka ska asfalteras och kantsten ska sättas. Arbetet ska vara klart i augusti.

I Ljungskile startar under vecka 34 arbetet med att bygga gång- och cykelbana längs Skafterödsvägen, på sträckan mellan Konvaljvägen och Rosenvägen.

Skafterödsvägen är en asfalterad väg med skog och grönt på båda sidor här syns en orange skylt i backen upp

Gång- och cykelbana ska byggas vid Skafterödsvägen

För att skapa plats för gång- och cykelbanan, kommer en del berg att behöva tas bort på sträckan.

En busshållplats ska byggas om och tillgänglighetsanpassas, och två upphöjda gångpassager byggs. Arbetet pågår till april 2024.

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad och prenumerera på aktuella vägarbeten på uddevalla.se