Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 oktober

Onsdagen den 11 oktober sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Delårsrapport augusti 2023, Uddevalla kommun.
  • Förslag på nya vägnamn, Vabovägen och Frejavägen.
  • Hemställan från barn och utbildningsnämnden om igångsättningsbeslut för projektering och genomförande av ny förskola Källdal 4:7.
  • Beredskapspolicy för Uddevalla kommun, mandatperioden 2022-2026.
  • Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om utökning av investeringsramen samt kommunbidrag till ställplatser för husbilar på Bodele.
  • Kulturen i centrum; hyresavtal för fastigheterna Krummedike 26 och Thorild 12.

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-10-11 - pdf

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSE OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE