Kommunfullmäktiges kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista, handlingar och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

Kompletterande sammanträdeshandlingar kan nås i kommunens öppna diarium LEX - Uddevalla kommun

Prenumerera på kommunfullmäktiges kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2024

Protokoll 2024

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Christina Nilsson, förtroendevald

+46 522‑69 61 04

christina.a.nilsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Fredrick Göthberg, kommunsekreterare

+46 522‑69 62 90

fredrick.gothberg@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Mötestider

Sammanträdeskalender

Förslag på sidor