Här är nya ungdomsfullmäktige i Uddevalla

I Uddevalla har nu de nya ledamöterna i ungdomsfullmäktige presenterats, vilket markerar det viktiga arbetet med att lyfta ungdomars röster och perspektiv i kommunen. Sammanlagt har 24 engagerade unga från olika skolor, fritidsgårdar och politiska ungdomsförbund fått förtroendet att företräda ungdomar i kommunen.

Nya ungdomsfullmäktige

Nya ungdomsfullmäktige träffades för första gången onsdag 4 oktober.

Ungdomsfullmäktige samlades för första gången den 4 oktober, och innan dess hade de en intensiv kickoff-dag, där de erbjöds utbildning i demokrati, mötesteknik och insikter om hur en kommun fungerar. Under veckan valdes också en styrelse, och det fanns gott om utrymme för diskussion och förslag på de frågor som ungdomsfullmäktige planerar att driva.

Gädje och stolthet

Bayan Aljnadi, 17 år och ledamot från Thorén Innovation School, valdes till ordförande i styrelsen. Hon hade tidigare varit informationsansvarig i föregående mandatperiod.

Bayan uttryckte sin glädje och stolthet över att se så många engagerade ungdomar med stor potential. Hon betonade vikten av att öppna upp demokratin för unga som vill forma och påverka framtiden. Hon sa: "Det är vår plikt som ungdomar att driva förändring och påverka våra politiker att agera nu."

Ovärdeligt perspektiv

Kvällen inleddes med ett besök från kommunfullmäktiges ordförande, Christina Nilsson (kd). Christina uttryckte sin glädje över att se så många engagerade ungdomar och deras vilja att förbättra för de unga i kommunen. Hon påpekade också att politiker och tjänstepersoner behöver bli bättre på att involvera ungdomsfullmäktige i olika frågor och att deras perspektiv är ovärderliga för att säkerställa en inkluderande och ungdomsorienterad kommunpolitik.

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Kommunfullmäktiges ungdomsfullmäktiges styrelse

Kommunfullmäktiges ungdomsfullmäktiges styrelse

Ungdomsfullmäktige valde under kvällen en styrelse: Den nyinvalda styrelsen består av (från vänster)

Informationsansvarig Hajira Hasan, Thorén Innovation School

Vice ordförande Idun Lindgren, Linneaskolan

Ordförande Bayan Aljnadi, Thorén innovation school

Sekreterare Linnea Löfvendahl, Västerskolan

Ekonomiansvarig Ludwig Andersson, moderata ungdomsförbundet

Nästa möte

Ungdomsfullmäktiges nästa sammanträde är 9 november klockan 17-19 på rådhuset. Sammanträdet är öppet för allmänheten att lyssna på.

Mer information om ungdomsfullmäktige