Ungdomsfullmäktige

Vad är Ungdomsfullmäktige?

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig som är ung att påverka olika frågor i kommunen. Om du blir vald som representant kan du vara med och tycka till om olika förslag, både från kommunen och invånarna. Du kan också jobba med frågor du själv tycker är intressanta.

Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, ge råd till politiker och fungera som remissinstans, dvs. se till att ungas perspektiv finns med i beslut som fattas. Ungdomsfullmäktige har dessutom en egen budget på 50 000 kr, som de själva bestämmer över.

Majoriteten av ledamöterna representerar inte något politiskt parti utan sina respektive skolor och fritidsgårdar. En mandatperiod är ett läsår. Ett nytt ungdomsfullmäktige väljs in varje år vid hösterminens start.

Vilka får vara med och hur går det till?

Ungdomar som går i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet.

  • Skolor och gymnasieskolhus väljer två representanter och två ersättare genom val
  • Fritidsgårdar i Uddevalla väljer en representant och en ersättare genom val
  • Ungdomsförbunden ( vars partier finns i kommunfullmäktige) utser en representant och en ersättare

Hur ofta träffas ungdomsfullmäktige?

  • Ungdomsfullmäktige träffas 3-4 gånger per termin och varje möte beräknas vara 2 h.
  • Mötena är efter skoltid

Varför ska jag vara med i ungdomsfullmäktige?

  • För att du vill förbättra för ungdomar i Uddevalla
  • För att du är trött på att vänta tills du blir 18 år för att få rösta på vilka politiker som ska styra utan vill kunna påverka redan nu.
  • Ditt engagemang i ungdomsfullmäktige är en bra merit att skriva på cv
  • För ditt engagemang i ungdomsfullmäktige får du även ekonomisk ersättning, på samma sätt som politiker i kommunfullmäktige får. Det kallas mötesarvode.

Tips:

Här kan du läsa de senaste mötesprotokollen och se vilka frågor ungdomsfullmäktige har jobbat med

Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

Här kan du lämna ett förslag på förändringar eller förbättringar i kommunen till ungdomsfullmäktige. De ungdomar som kommer att bli valda till ungdomsfullmäktige tar sedan upp dessa förslag och förbereder dem för att sedan skicka dem vidare till kommunfullmäktige, där våra styrande politiker sitter och fattar beslut.


Kontakt

Andréa Kihl, utredare

+46 522‑69 60 08

andrea.kihl@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor