Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige representerar de unga i Uddevalla. Ungdomsfullmäktige är ett forum för ungdomar från grundskolan årskurs 7 till och med gymnasiet för ökat inflytande och påverkan.

Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, fungera som en remissinstans och ge råd till politiker.

Representanterna är politiskt obundna. Ordförande, vice ordförande och sekreterare, informationsansvarig och ekonomiansvarig röstas fram inför varje läsår. Ungdomsfullmäktige träffas sex gånger per år. Sammanträdet är offentligt och alla är välkomna att lyssna på ungdomarnas debatt!

Lämna förslag

Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlighet att vara med och påverka politikerna. Förslag ska vara inlämnade senast en månad innan mötesdagen.

Lämna förslag till Ungdomsfullmäktige

Kontakt

Denise Olsson Bergqvist, +46 522‑69 65 27

Samordnare

denise.olssonbergqvist@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00