Ungdomsfullmäktige

Vänta inte tills du blir vuxen. Gör din röst hörd!

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig som är ung att påverka olika frågor i kommunen. Om du blir vald som representant kan du vara med och tycka till om olika förslag, både från kommunen och invånarna. Du kan också jobba med frågor du själv tycker är intressanta.

Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, ge råd till politiker och fungera som remissinstans, dvs. se till att ungas perspektiv finns med i beslut som fattas.

Ledamöterna blir arvoderade (får betalt) för sin mötestid på samma sätt som politikerna i kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har dessutom en egen budget på 50 000 kr, som de själva bestämmer över.

Majoriteten av ledamöterna representerar inte något politiskt parti utan sina respektive skolor och fritidsgårdar. En mandatperiod är ett läsår. Ett nytt ungdomsfullmäktige väljs in varje år vid hösterminens start.


Vilka får vara med och hur går det till?

Ungdomar som går i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet.

 • Skolhus väljer två representanter och två ersättare genom val
 • Fritidsgårdar i Uddevalla väljer en representant och en ersättare genom val
 • Ungdomsförbunden ( vars partier finns i kommunfullmäktige) väljer en representant och en ersättare


När är nominering och val?

 • 23 augusti - 3 september kommer du att kunna nominera dig här på hemsidan. I nomineringen skriver du vilken skola/fritidsgård du företräder samt vad du vill påverka i vår kommun eller vilka idéer du har för unga i Uddevalla.
 • 15-22 september är det dags för val. Varje skola röstar på sina kandidater, liksom varje fritidsgård. Du går in på hemsidan och väljer din skola eller fritidsgård. Alla kommer sedan att kunna rösta på den motivering de tycker är bäst, utan att veta vem personen är.

Mer info kommer här när det närmar sig!

Första mötet med det nya ungdomsfullmäktige planeras till oktober.


Hur ofta träffas Ungdomsfullmäktige?

 • Ungdomsfullmäktige träffas 3 gånger per termin och varje möte beräknas vara 2 h.
 • På höstterminen är det två gånger under skoltid och en gång efter skoltid.
 • På vårterminen är det två gånger efter skoltid och en gång under skoltid.


Varför ska jag vara med i ungdomsfullmäktige?

 • För att du vill förbättra för ungdomar i Uddevalla
 • För att du är trött på att vänta tills du blir 18 år för att få rösta på vilka politiker som ska styra utan vill kunna påverka redan nu.
 • Ditt engagemang i ungdomsfullmäktige är en bra merit att skriva på cv
 • Som representant får du betalt för din mötestid på samma sätt som politiker i kommunfullmäktige (163 kr/h)

Tips: Här kan du läsa de senaste mötesprotokollen och se vilka frågor ungdomsfullmäktige har jobbat med

Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

Här kan du lämna ett förslag på förändringar eller förbättringar i kommunen till ungdomsfullmäktige. De ungdomar som kommer att bli valda till ungdomsfullmäktige tar sedan upp dessa förslag och förbereder dem för att sedan skicka dem vidare till kommunfullmäktige, där våra styrande politiker sitter och fattar beslut.


Kontakt

Andréa Kihl, +46 522‑69 60 08

Utredare

andrea.kihl@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00