Ungdomsfullmäktige

Vänta inte tills du blir vuxen.

Gör din röst hörd nu!

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga att påverka olika frågor i kommunen. Om du blir vald som representant kan du vara med och tycka till om olika förslag, både från kommunen och invånarna. Du kan också jobba med frågor du själv tycker är intressanta.

Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, fungera som en remissinstans och ge råd till politiker. Ungdomsfullmäktige har dessutom en egen budget på 50 000 kr, som de själva bestämmer över.

Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden. Ordförande, vice ordförande och sekreterare, informationsansvarig och ekonomiansvarig röstas fram inför varje läsår. Ungdomsfullmäktige träffas sex gånger per år. Mötena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på ungdomarnas debatt!

Val 2020

Nu har vi öppnat nomineringen där du kan anmäla din kanditatur och vara med i omröstningen. Nomineringarna är anonyma, vilket betyder att namnen på de som kandiderar inte kommer att visas utan man får istället rösta på den bästa motiveringen. Varje skola/fritidsgård/ungdomsförbund röstar för sig själv. Rösta gör man genom en länk som lämnas ut till de som går i skolan eller på annat sätt är berättigad (mer info inom kort).

När du har blivit vald får du en liten utbildning i hur arbetet går till - så inga förkunskaper krävs, bara ditt engagemang!

Du som blir vald får inte bara bättre kunskap och inflytande över de frågor som kommunen hanterar, utan du får en väldigt bra merit att skriva på ditt cv och du får arvodering för den tid du sitter i möte.

Nominering till ungdomsfullmäktige

I ungdomsfullmäktige sitter de som valts som representanter för sin skola eller sitt skolhus, sin fritidsgård eller ett av kommunfullmäktigepartiernas ungdomsförbund.

Skolhus – kommunala skolor

  • Använd samma inloggning som du har till din skoldator.
  • Skriv en motivering där du förklarar varför du vill vara med i ungdomsfullmäktige och tryck på ”Skicka in nominering”.
  • Varje skola har sina kandidater och eleverna på skolan röstar sedan fram representanter bland dessa. I din nominering ska du förklara vad du vill påverka i vår stad eller vilka idéer du har för unga i Uddevalla.
  • Du röstar sedan på den motivering du tycker är bäst, utan att veta vem personen är.

Nominera - kommunala skolor »

Ungdomsförbund och friskolor

Representanter för ungdomsförbund är valda eller utsedda av sitt parti på det sätt som respektive parti bestämmer. Kontakta det parti du vill representera.

Friskolor nominerar och röstar genom en inloggning som delas ut av kontaktpersoner i skolorna. När dessa utses kommer mer information att publiceras här.

Nominera - friskolor »

Nominera - ungdomsförbund »

Fritidsgårdar

  • Representanter för en fritidsgård är besökare som fritidsledarna lärt känna.
  • Gå till fritidsgården och berätta för fritidsledarna att du är intresserad av ungdomsfullmäktige. Fritidsledarna ger dig då en länk.
  • Skriv en motivering där du förklarar varför du vill vara med i ungdomsfullmäktige och tryck på ”Skicka in nominering”.
  • I din nominering ska du förklara vad du vill påverka i vår stad eller vilka idéer du har för unga i Uddevalla.
  • Du röstar sedan, genom en ny länk som du får av fritidsledarna, på den motivering du tycker är bäst, utan att veta vem personen är.

Nominera - fritidsgårdar »

Vill du komma i kontakt med oss?

Följ oss på sociala medier!

Facebook: UA Ungdomsfullmäktige
Instagram: uaungdomsfullmaktige

E-post: ungdomsfullmaktige@uddevalla.se

Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

Här kan du lämna ett förslag på förändringar eller förbättringar i kommunen till ungdomsfullmäktige. De ungdomar som kommer att bli valda till ungdomsfullmäktige tar sedan upp dessa förslag och förbereder dem för att sedan skicka dem vidare till kommunfullmäktige, där våra styrande politiker sitter och fattar beslut.


Kontakt

Charlotte Gerd, +46 522‑69 81 74

Enhetschef

charlotte.gerd@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00