Följ med in i Rimnersbadet

Rimnersbadets fasader börjar bli helt klara och solpaneler installeras just nu på taket. Invändigt pågår många arbeten samtidigt och en hel del kakling återstår. Uddevallas nya badhus Rimnersbadet ska stå klart i juni 2024.

En man i blå hjälm och gula varselkläder står framför byggnationen av 50-metersbassängen inne i Rimnersbadet

Projektledare Anders Emilsson vid 50-metersbassängen inne i Rimnersbadet.

- Vi följer både tidplan och budget för bygget av Rimnersbadet. Arbetet har hittills gått väldigt bra och vi tror att vi blir klara med byggnaden redan innan sommaren, säger Anders Emilsson, projektledare för Rimnersbadet.

Utvändigt har badhusets svarta och vita fasad kommit på plats, och besiktning av fasaden ska ske 24 oktober. På taket installeras solpaneler som kommer att producera el som kan användas i anläggningen. Framför Rimnersbadets södra sida ska även en parkeringsyta anläggas.

Invändigt pågår många olika arbetsmoment

  • Rimnersbadets reception färdigställs, en träpanel har kommit upp och entrédisken ska kompletteras. Senare ska tre glasdörrar för passage monteras, som kommer att kunna öppnas med en tagg.
  • Köket i cafédelen ska monteras inom ett par veckor. Köket är färdigkaklat.
  • Barnbassängen med mosaiksatta delar är klar, nu har också en rutschkana kommit på plats. Stålräcken ska monteras i bassängen och på en av väggarna ska träribbor och skåp sättas upp. Längs den sida som vetter mot badgallerian med dörrar till omklädningsrummen ska en glasvägg monteras.
  • Undervisningsbassängen som är 25 meter lång är färdigkaklad och klar. Ett höj- och sänkbart golv har monterats. På golvet runtom bassängen pågår just nu kaklingsarbeten. En glasvägg ska monteras på den sida som vetter mot badgallerian.
  • 50-metersbassängen är färdigkaklad. Nu pågår arbete med två broar som kan användas för att få en flexibel användning av bassängen om man vill dela upp den i olika ytor. Broarna är delbara och gör att 50-metersbassängen exempelvis kan delas in i en 25-metersbassäng, en hoppbassäng och en mellanliggande del med höj- och sänkbart golv där man bland annat kan ha aktiviteter som bland annat vattengympa.
  • Läktaren vid 50-metersbassängen kommer att rymma 500 sittplatser och ska börja kaklas inom kort.
  • Omklädningsrummen är färdigkaklade. Nu återstår montering av skåp och takplattor. Kakling pågår i duschutrymmen och bastu.
  • Förbindelsegången mellan Rimnershallen och Rimnersbadet är klar. Där återstår att sätta in en dörr mellan hallen och badet.

Här ovan kan du se en film från det pågående bygget av Rimnersbadet.
Du kan också se en syntolkad version av filmen på Youtube

Mer information om Rimnersbadet

Man ser 50 metersbassängen uppe ifrån läktaren

Just nu pågår arbete med broarna i 50-metersbassängen. Broarna gör att man kan dela av bassängen i olika sektioner.

man ser 50 metersbassängens vita kakel med svart kakel som visar banorna

50-metersbassängen är nu färdigkaklad.