Ny organisation på kultur och fritidsförvaltningen

Kultur och fritidsförvaltningen kommer att få en ny organisation från 1 januari 2024. Det är en av de åtgärder förvaltningen gör för att komma till rätta med brister inom arbetsmiljö och personalomsättning.

Uddevallabron en solig sommardag med blått vatten

Fackförbundet Vision skickade i början av maj 2023 en skrivelse med begäran om åtgärder avseende kultur och fritidsavdelningen. Vision påpekade flera brister kopplade till styrning, ledning och kommunikation inom förvaltningen.

Ett arbete pågår nu för att komma till rätta med dessa brister och förvaltningschef Annica Ryman och kommundirektör Malin Krantz har arbetat fram en handlingsplan. En av punkterna i handlingsplanen handlar om översyn av kultur- och fritidsförvaltningens organisation. Övriga delar är chefsroller och ledarskap, grunduppdrag för chefer och medarbetare, uppdragsbeskrivningar för politiska uppdrag, utredningar och interna uppdrag, samt kommunikation.

Bättre inflytande, kommunikation och samverkan

Den nya organisationen för förvaltningen som gäller från 1 januari 2024 innebär att de tre avdelningarna på kultur och fritidsförvaltningen försvinner, vilket gör att det blir en plattare organisation med ett mer nära samarbete mellan de olika enheterna. På det sättet skapas bättre förutsättningar för inflytande, kommunikation och samverkan. Kultur och fritidsförvaltningen kommer att tillsätta en biträdande förvaltningschef, som kan ha en bättre helhetsbild av förvaltningens alla uppdrag.

Vi behöver skapa en organisation för framtidens arbetsmiljö

- Jag har arbetat intensivt med att komma till rätta med de brister som finns och jag förstår att det kan skapa oro och frustration bland medarbetarna. Vi behöver skapa en organisation för framtidens arbetsmiljö på förvaltningen, säger Annica Ryman, förvaltningschef på kultur och fritidsförvaltningen.

Löpande dialog med fackförbundet Vision

Kommundirektör Malin Krantz har en löpande dialog med fackförbundet Vision avseende handlingsplanen för kultur och fritidsförvaltningen.

-I ett förändringsarbete påverkas människor och jag förstår om det finns funderingar och frågor. Jag har fått synpunkter från både chefer och medarbetare om bland annat organisation och förvaltningschefens ledarskap. Nu avvaktar vi också resultatet från den medarbetarundersökning som alla kommunanställda har möjlighet att svara på under oktober, säger Malin Krantz.

Läs tidigare nyhet Om arbetsmiljö, löner och tillsättning av chefstjänster