Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdagen den 9 november

Torsdagen den 9 november sammanträder ungdomsfullmäktige klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du som är intresserad kan komma och lyssna.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13–18 år att påverka olika frågor i kommunen.

Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Aktuella ärenden

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte den 9 november:

  • Ungdomsförslag om att förbättra för unga HBTQI-personer.
  • Beslut om ungdomsförslag att anordna en festival för unga.
  • Rapport från styrelsens besök i barn-och utbildningsnämnden.
  • Rapport från UF-konferensen och fortsatt arbete.

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll

Du hittar ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll här på uddevalla.se:

UNGDOMSFULLMÄKTIGES KALLELSE OCH PROTOKOLL