Toggle navigation

Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från ungdomsfullmäktiges sammanträden.

Prenumerera på ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Kontakt

Sebastian Johansson, +46 522‑69 62 90

Kommunsekreterare

sebastian.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00