Toggle navigation

Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från ungdomsfullmäktiges sammanträden.

Prenumerera på ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Kontakt

Charlotte Gerd, +46 522‑69 81 74

Enhetschef

charlotte.gerd@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00