Toggle navigation

Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från ungdomsfullmäktiges sammanträden.

Prenumerera på ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Sebastian Johansson, +46 522‑69 62 90

Kommunsekreterare

sebastian.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00