Tydligare styrning med nytt arbetssätt

Hur kan ett gemensamt arbetssätt leda till bättre samhällsservice? Kommundirektör Malin Krantz svarar på tre frågor om Uddevalla kommuns arbete med styrning och ledning.

Uddevalla kommun förändrar sitt sätt att arbeta med styrning och ledning och kommundirektör Malin Krantz berättar varför.

Varför väljer Uddevalla kommun att arbeta på ett nytt sätt med styrning och ledning?

Vi är en stor organisation som ansvarar för mycket av den samhällsservice som finns. Vi är organiserade i fem nämnder och fem förvaltningar. I nämnderna sitter våra politiker och beslutar om vad som ska göras, och förvaltningarnas uppgift är att genomföra det som politikerna beslutar om.

Tidigare har nämnderna arbetat på olika sätt med att följa upp och utvärdera det som görs. Men nu har vi bestämt oss för att arbeta på samma sätt. Det innebär att alla nämnder och förvaltningar följer samma modell, även om innehållet ser olika ut beroende på vad nämnden och förvaltningen ansvarar för.

Tack vare den gemensamma modellen kommer det bli enklare att samarbeta och att utveckla kommunens service till invånare och företagare.

Om man är nyfiken på vad våra nämnder och förvaltningar gör så hittar man mer information här på uddevalla.se:

Kommunens organisation - Uddevalla kommun

Hur förändrar man arbetssätt i en stor organisation som Uddevalla kommun?

För att få tydlighet i vår styrning så har vi valt att utbilda alla chefer i det nya arbetssättet under 2023. Just nu jobbar cheferna ihop med sina medarbetare för att införa modellen i verksamheternas vardag.

Det handlar om att sätta upp mål och ta fram åtgärder för att nå målen, samtidigt som man mäter hur det går. Målen baserar sig på verksamhetens kärnuppdrag, de politiska besluten och de lagar och regler som gäller.

Vad kommer att bli bättre med det nya sättet att arbeta?

Vi kommer att bli effektivare och tydligare när vi arbetar på samma sätt. Det blir lättare att lära av varandra och att samarbeta när alla pratar samma språk.

Den gemensamma modellen hjälper också verksamheterna att fokusera på sitt kärnuppdrag. Det innebär att alla ska göra det som man är bäst på – för dem som vi är till för.

Så jag tror att vi kommer bli bättre på att följa och utveckla vår kärnverksamhet vilket kommer att leda till ökad kvalitet i vår samhällsservice.

Fler frågor till Malin

Läs gärna fler intervjuver med kommundirektör Malin Krantz:

Tre frågor till Malin Krantz