Ungdomsfullmäktige sammanträder tisdag 12 december

Tisdag 12 december sammanträder ungdomsfullmäktige klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du som är intresserad kan komma och lyssna.

en grupp ungdomar sitter vid ett bord i en sal med kristallkronor, vita pelare och röd matta på golvet

Ungdomsfullmäktige sammanträder 12 december.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13–18 år att påverka olika frågor i kommunen.
Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Aktuella ärenden

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte den 12 december:

• Information och dialog med polisen om förebyggande arbete
• Ungdomsförslag om att anordna en festival för unga (information om processen)
• Information om planerad fotbollsturnering
• Rapport från möte med Liberalerna
• Motion om demokrativecka (ungdomsfullmäktiges synpunkter)

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll

Du hittar ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll här på uddevalla.se